ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Genç Bir Hastada Antikoagülasyon Tedavisini Takiben Oluşan Femoral Nöropati: Bir Olgu Sunumu
Femoral Neuropathy Following Anticoagulation Therapy in a Young Patient, A Case Report
Received Date : 06 Aug 2012
Accepted Date : 19 Nov 2012
Makale Dili: EN
ÖZET
Antikoagulasyon tedavisi almakta iken femoral nöropati gelişen bir genç hastanın klinik raporu sunuldu. Hasta sağ uylukta güçsüzlük nedeniyle araştırmak amacıyla elektromiyografi labaratuvarına yönlendirilmişti. İliopsoas hematomuna ikincil femoral nöropati kanama diatezi olan, özellikle hemofilili hastalarda nadir değildir. Ancak bu klinik durum antikoagulasyon tedavisi alan genç hastalarda nadiren bildirilmektedir. Sinir hasarının boyutları ve klinik tablo hemorajinin yerine bağlı olacaktır.
ABSTRACT
Clinical report of a young patient with femoral neuropathy on anticoagulation therapy is presented. He was referred to the electromyography laboratory for evaluation of right thigh weakness. Femoral neuropathy secondary to iliopsoas hematoma is not an uncommon presentation in persons with bleeding disorders especially in persons with haemophilia. But this clinical situation is rarely reported in young patients on anticoagulation therapy. The clinical presentation and extent of nerve injury will depend on the site of hemorrhage.