ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler

EDITÖRE MEKTUP

Motor Nöron Hastalığı: Karpal Tünel Sendromuyla Karışan Bir Amiyotrofik Lateral Skleroz Olgusu
Motor Neuron Disease: Case with Amyotrophic Lateral Sclerosis Interfering with Carpal Tunnel Syndrome: Le0er to the Editor
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):219-20