ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


KÖRLÜK & GÖRME REHABILITASYONU

Sekonder Hiperparatiroidiye Bağlı Multipl Brown Tümörleri
Multiple Brown Tumors in Secondary Hyperparathyroidism
Makale Dili: EN