ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerCOVID-19 İlişkili Hemorajik İnmeli Hastada Antikoagülan Tedaviye Rağmen Derin Ven Trombozu
Deep Vein Thrombosis Despite Anticoagulant Therapy in a Patient with COVID-19 Related Hemorrhagic Stroke
Received Date : 01 Aug 2022
Accepted Date : 14 May 2023
Available Online : 22 May 2023
aClinic of Bilkent Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-92704 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):368-71
ÖZET
Koronavirüs hastalığı-2019 [coronavirus disease-2019 (COVID- 19)], şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs-2’nin neden olduğu viral bir enfeksiyondur ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 esas olarak solunum sistemini etkilemekle birlikte multisistem bir hastalıktır ve nörolojik tutulum da görülebilir. Bu olgu sunumunda, COVID-19 ilişkili hemorajik inme hastasında rehabilitasyon sürecinde antikoagülan tedavi kullanımı ve ambulasyona rağmen derin ven trombozu gelişimini sunduk. COVID-19 un trombojenik etkisinden dolayı COVID-19 ilişkili inmede venöz tromboz riski yüksek olabilir.
ABSTRACT
Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is a viral infection caused by the severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2 and was declared a global pandemic by the World Health Organization on March 2020. Although COVID-19 mainly effects the respiratory system, it is a multisystem disease and neurological involvement may also occur. In this case, we reported a patient with COVID-19 related hemorrhagic stroke and indicated the development of deep vein thrombosis despite anticoagulant therapy and ambulation of the patient in the stroke rehabilitation process. The risk of venous thrombosis may be high in COVID-19-related stroke due to the thrombogenic effect of COVID-19.