ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi (J PMR Sci), Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği'nin süreli, bilimsel yayın organıdır. Derginin amacı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon bilimi ve klinik uygulamaları hakkında orijinal ve güncel araştırmalar ile klinik gözlemleri kapsayan bilimsel çalışmaları yayımlayarak bu alanın ulusal ve uluslararası gelişimine katkı sağlamaktır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, romatoloji, spor hekimliği, nöroloji ve aile hekimliği ve genel tıp uzmanlık alanlarını kapsar. Dergi bu konuların alan uzmanlarıyla birlikte; iş-meşguliyet tedavisi terapisti, fizyoterapistler, konuşma terapistleri, klinik psikologlar, hemşireler, rehabilitasyon bilimi ile ilgilenen mühendisler ve araştırmacılara hitap etmektedir. Dergi'de, yeni tekniklerin ve tedavi yöntemlerinin etkinliğini tanımlayan araştırma makalelerine yayın önceliği verilir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, dört ayda bir olmak üzere yılda 3 defa (Ocak-Mayıs-Eylül) yayımlanır. Tümüyle elektronik ve ücretsiz olarak ulaşılabilen; makaleleri "çift-kör" sistemi ile değerlendiren, önyargısız ve bağımsız hakemli bir dergidir. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, derleme, editöryal yorum, editöre mektup ve cevaplarını yayımlar. Tüm yayımların İngilizce özetleri mevcuttur.

İndekslendiği Dizinler: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin, TurkMed Turkish MedLine ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.

Abone İşlemleri: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi'ne elektronik ortamda ücretsiz olarak ulaşılabilir.

Baskı İzinleri: Baskı izinleri için başvurular dergi editörlüğüne yapılmalıdır.

Editör: Prof. Dr. Belgin Karaoğlan
Adres: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
506500 Beşevler, Ankara, Türkiye
Telefon: +90 312 202 52 14 - 202 52 19
Faks: +90 312 202 52 35
E-posta: editor@jpmrs.org