ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerOmuz Bölgesinin Kritik Kası: Donuk Omuz Kası Olarak Bilinen Subskapularis Kasından Bir Alıntı ve Kuru İğneleme Tedavi Protokolü
Critical Muscle of the Shoulder Area: A Cite to the Subscapularis Muscle, Known as the “Frozen Shoulder Muscle” and Dry Needling Treatment Protocol
Received Date : 17 May 2024
Accepted Date : 03 Jun 2024
Available Online : 05 Jun 2024
aGölcük Necati Çelik State Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Kocaeli, Türkiye bProf. Dr. Cemil Taşcıoğlu City Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye cÜsküdar State Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye dKonya City Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Konya, Türkiye eBaşakşehir Çam and Sakura City Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2024-103962 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
ABSTRACT