ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerRüptüre Popliteal Kistin Neden Olduğu Baldırda Masif Ekimoz
Massive Ecchymosis on the Calf Caused by Ruptured Popliteal Cyst
Received Date : 01 May 2023
Accepted Date : 20 Jul 2023
Available Online : 18 Aug 2023
aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-97754 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):383-6
ÖZET
Baker kisti, popliteal fossanın sinoviyal kistidir. Baker kistinin erken teşhis edilmesi gereken ve sekonder problemlere neden olabilecek önemli bir komplikasyonu Baker kisti rüptürüdür. Kist rüptüre olur ve baldıra yayılırsa şişlik, eritem, ekimoz, distal ödem ve pozitif Homans bulgusu oluşabilir. Baker kistinin rüptürü tromboflebit veya derin ven trombozunu taklit edebilir. Bu olgu sunumunda, şiddetli baldır ağrısı ve baldırda masif ekimoz ile başvuran bir hastada saptanan Baker kistinin rüptürü sunulmuştur. Baldırda yaygın ekimoz olan bir hastada daha önce Baker kisti tanısı almamış olsa bile Baker kistinin rüptüre olabileceği ve kistin yırtılmasının acil müdahale gerektiren kompartman sendromu gibi komplikasyonlara yol açabileceği akılda tutulmalıdır.
ABSTRACT
Baker’s cyst is a synovial cyst of the popliteal fossa. Baker’s cyst rupture is a complication of Baker’s cyst that should be diagnosed early and problems that may occur secondary to this complication should be prevented. If the cyst ruptures and extends into the calf, swelling, erythema, ecchymosis, distal edema, and a positive Homans sign may occur. Baker’s cyst rupture may mimic thrombophlebitis or deep vein thrombosis. In this case report, the rupture of Baker’s cyst, which was detected in a patient who presented with severe calf pain and massive ecchymosis on the calf, is presented. When a patient has extensive ecchymosis on the calf, it should be kept in mind that even though he or she has not previously been diagnosed with a Baker’s cyst, the Baker’s cyst may have ruptured and ruptured cyst may lead to complications such as compartment syndrome that require immediate intervention.