ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerYanıt: İnme Sonrası Hemiplejik Omuzların Yatak Başı Değerlendirilmesinde El Tipi Taşınabilir Ultrasonun Kullanılması: Glenohumeral Subluksasyonun Erken Tespiti
Response: Using Handheld Portable Ultrasound in Bedside Assessment of Post-Stroke Hemiplegic Shoulders: Early Detection of Glenohumeral Subluxation
Received Date : 05 Jun 2024
Accepted Date : 19 Jun 2024
Available Online : 09 Jul 2024
aProf. Dr. Cemil Taçcıoğlu City Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye bİstanbul Training and Research Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye cKocaeli University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kocaeli, Türkiye dBaşakşehir Çam and Sakura City Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2024-104302 - Makale Dili: EN
J PMR Sci
ÖZET
ABSTRACT