ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexlerYıldırım Çarpması Sonrası Çoklu Organ Sistem Tutulumu ve Multidisipliner Değerlendirme: Bir Vaka Serisi
Multi-Organ System Involvement and Multidisciplinary Evaluation after Lightning Strike: A Case Series
Received Date : 11 Jan 2023
Accepted Date : 24 Jun 2023
Available Online : 07 Jul 2023
aClinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Gaziler Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
Doi: 10.31609/jpmrs.2023-95379 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2023;26(3):372-6
ÖZET
Yıldırım çarpması, çevresel veya doğal olayların neden olduğu yaralanma ve ölüm nedenlerinden biridir. Yıldırım çarpması sonrasında ölümler görülebildiği gibi birçok farklı organ veya sistemin geçici veya kalıcı olarak etkilendiği yaralanmalar da görülebilir. Yıldırım çarpması kas-iskelet sistemi, kardiyovasküler sistem, nörolojik sistem, dermatolojik sistem, görme ve işitme sistemleri gibi birçok organ sisteminde hasara neden olabilir. Yıldırım çarpması sonrası başvuran hastalar çoklu organ sistemi tutulumu açısından ayrıntılı değerlendirilmeli, tedavileri ve takipleri multidisipliner bir yaklaşımla planlanmalıdır. Hastaların klinik durumlarına yönelik uygun rehabilitasyon planı yapılmalıdır. Biz de burada yıldırım çarpması sonucu farklı organ veya sistem etkilenimi olan ve multidisipliner bir yaklaşımla takip edilen ve rehabilitasyon programı yapılan 4 hastanın olgu serisini sunmayı amaçladık.
ABSTRACT
Lightning strike is one of the causes of injury and death caused by environmental or natural events. Deaths can be seen after lightning strikes, as well as many different organ systems can be temporarily or permanently affected. Lightning strike can cause damage to many organ systems such as musculoskeletal system, cardiovascular system, neurological system, dermatological system, visual and hearing. The patients must be evaluated for multi-organ system involvement after lightning strike and the treatment must be structured with a multidisciplinary approach. An appropriate rehabilitation plan should be made according to the clinical conditions of the patients. Here, we present a case series of 4 patients with different organ or system involvement after lightning strikes who were followed up with a multidisciplinary approach and rehabilitation programme was performed.