ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

109 HEMİPLEJİK HASTANIN TIBBİ REHABİLİTASYON SONRASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF 109 HEMIPLEGIC PATIENTS POST MEDICAL REHABILITATION PROGRAM
Makale Dili: TR - Medline No: 33260
ÖZET
Bu çalışma rast gele seçilmiş, bir yıllık süreçte Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde bir Tıbbi Rehabilitasyon Programının tamamına katılmış 109 hemiplejik hastanın retrospektif değerlendirilmesidir. Hastaların tedavi programı ve hastaneden çıkış durumları zaman dilimleri de dikkate alınarak değerlendirildi ve mevcut yayınlar çerçevesinde tartışıldı.
ABSTRACT
The present study is retrospective evaluation of 109 patients with hemiplegia who had participated in a complete medical rehabilitation period of program at The Ankara Rehabilitation Center, who were randomly selected in period of one year. This therapy program and outcomes from hospital of patients were evaluated with special emphasis slizes time and these were discussed about present publications.