ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL FİKSASYONLA TEDAVİ EDİLEN DEPLASE PATELLA KIRIKLARINDA KLİNİK SONUÇLARIMIZ
OUR CLINICAL RESULTS OF DISPLACED PATELLA FRACTURES TREATED WITH OPEN REDUCTION AND INTERNAL FIXATION
Makale Dili: TR - Medline No: 66244
ÖZET
Ankara Numune Hastanesi 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde Ocak 1997-Aralık 2002 tarihleri arasında deplase patella kırığı nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız 34 olgu değerlendirildi.

Hastaların 7'si kadın, 27'si erkekti. Hastaların yaş dağılımı 17-64 arasında iken ortalama yaş 42,2±10,6 idi. Kırıkların hepsine internal fiksasyon yöntemleriyle patellayı bütünüyle koruyucu cerrahi tedavi uygulandı. Ortalama 4 hafta sirküler uzun bacak alçı uygulanması yapıldı. Sonrasında diz eklem hareketlerine başlandı ve parsiyel yük verdirilerek takip edildi. Olgular en az 10 ay, en çok 60 ay, ortalama 20 ay izlendi. 12. hafta sonunda yeterli iyileşme sağlandı. Olgular Böstman'ın patella kırıklarını değerlendirdiği puanlama sistemine göre değerlendirildi. Olgularımızın 32'sinde (%94.11) mükemmel ve iyi sonuç, 2'sinde (%5.89) başarısız sonuç elde edildi.

Patella bütünlüğünün elden geldiğince korunması gerektiği ve anatomik redüksiyonun sağlanmasının önemli olduğu görüşüne kesinlikle katılmaktayız.

ABSTRACT
We evaluated the results of 34 patients who had displaced patella fractures and treated surgically between January 1997 and December 2002 in Ankara Numune Hospital 1st Orthopaedics and Traumatology Clinics.

Seven patients were female and 27 male. Age distribution was between 17-64 and the mean age was 42,2±10,6. All of the fractures were managed with internal fixation with the aim of protecting the whole patella. Circular long leg cast was used for approximately 4 weeks. Then range of motion exercises for knee given and partial weight-bearing permitted. The mean follow up was 20 months (10-60 months). By the end of 12 weeks all fractures had enough healing. The results were evaluated with Böstmann Grading System. The results was excellent and good in 32 patients (94,11 %) and failure in 2 patients (5,89 %). We absolutely have the same idea of importance of protecting the integrity of patella and maintaining the anatomic reduction.