ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Ailevi Akdeniz Ateşi, Son Dönem Böbrek Hastalığı ve Sekonder Hiperparatiroidizmi Olan Bir Olguda Sakroiliak Eklem Tutulumu: İnflamatuvar mı, Destrüktif mi?
Sacroiliac Involvement in an End Stage Renal Disease Patient with Secondary Hyperparathyroidism and Familial Mediterranean Fever: Inflammatory or Destructive?
Received Date : 28 May 2014
Accepted Date : 26 Nov 2014
Makale Dili: EN
ÖZET
Sakroileit, Ailevi Akdeniz Ateşinde (AAA) nadir görülen bir eklem tutulumudur. Renal osteodistrofide, hem radyolojik hem de patolojik olarak sakroiliak tutulum tanımlanmış bir klinik tablodur.Bu makalede hemodiyalize giren ve sekonder hiperparatiroidisi olan bir FMF hastasında gelişen sakroileiti literatür eşliğinde sunmayı planladık.
ABSTRACT
Sacroiliitis is a rare joint involvement of Familial Mediterranean Fever (FMF). Roentgenographic and pathologic abnormalities of the sacroiliac joint have been previously demonstrated in patients with renal osteodystrophy. We, here, presented a FMF patient on hemodialysis with secondary hyperparathyrodism who developed sacroiliac joint disease during follow-up.