ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DERLEMELER

Akupunkturun Etki Mekanizmalarına Nörofizyolojik Bakış
Mechanism of Ac/on of Acupuncture in Neurophysiological Perspec/ve: Review
Received Date : 03 Dec 2015
Accepted Date : 11 Dec 2015
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):174-8
ÖZET
Akupunktur uygulaması çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Bugüne kadar akupunktur tedavisinin etki mekanizmalarını açıklamaya çalışan birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde nörofizyolojik yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Akupunktur uygulamasıyla; lokal etkiyle birlikte “tamir et” emri, ağrı kontrol sisteminin aktive olması, sempatik ve parasempatik sinir inervasyonları üzerinden ilgili viseral organların fonksiyonlarının etkilendiği bilinmektedir. Akupunktur noktasına batırılan iğne ile birlikte meydana gelen mikrotravmaya insan vücudu, başta immün sistemi olmak üzere birçok sistemle yanıt vermektedir. Böylece immünomodülasyon ve “tamir et” emri; nosiseptörlerin uyarılmasıyla santral sinir sisteminde ve plazmada beta endorfin, enkefalin, serotonin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin yükselmesi ve ilgili reseptörlerine bağlanmasıyla analjezik, antiinflamatuar ve sedatif etkiler; sempatik ve parasempatik sinir inervasyonları üzerinden ilgili viseral organların fonksiyonlarını düzenlenmesi gibi etkilerin meydana geldiği düşünülmektedir.
ABSTRACT
Application of acupuncture therapy dates back to ancient history, many researches have investigated the effect of acupuncture treatment until today. When we consider these researches as a whole, mainly neurophysiological approaches stand out as an explanation to the mechanism of the acupuncture treatment. We are aware that acupuncture treatment induces tissue repair via local effect, activates pain control system, and affects the functions of visceral organs through sympathetic and parasympathetic innervation. The immune system together with other systems response to the microtrauma, caused by acupuncture needle, which results in immunomodulation and tissue repair. Therefore, the stimulation of nociceptors in the central nerves system and plasma causes elevation of beta endorphin, enkephalin and elevation of neurotransmitters such as serotonin and norepinephrine and causes analgesic, anti-inflammatory and sedative effects.