ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ALT EKSTREMİTEDE ROTASYONEL DEFORMİTELERİN BİRLİKTELİĞİ
CO-EXISTENCE OF ROTATIONAL DEFORMITIES IN LOWER EXTREMITY
Makale Dili: TR - Medline No: 66224
ÖZET
Alt ekstremitede rotasyonel deformiteler çocukluk çağında sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmada 3-6 yaş grubundaki çocuklarda bu deformitelerin sıklığı, birliktelikleri ve oturma- yatma pozisyonlarıyla ilişkileri araştırıldı. Çalışmaya 35 çocuk alındı; ayak ucu içe çevirerek yürüme, ayak ucu dışa çevirerek yürüme varlığı, tibiyal rotasyon ve femoral anteversiyon açıları ölçüldü. En sık artmış eksternal tibiyal torsiyon, ikinci olarak ayak ucu içe çevirerek yürüme tespit edildi. Femoral anteversiyon ile hem eksternal tibiyal torsiyon arasında hem de ayak ucu içe çevirerek yürüme arasında ilişki saptandı. Ayak ucu içe çevirerek yürüme ile ters terzi pozisyonunda oturma arasında bağımlılık vardı. Bu deformitelerin gelişim sürecinde görülebilecekleri ancak daha sonraki yaşlarda düzelebilecekleri gibi patolojik deformitelere neden olabilecekleri de göz önünde bulundurularak bu çocukların belirli aralıklarla takip edilmesi gerektiği sonucuna varıldı.
ABSTRACT
Rotational deformities in lower extremities are common during childhood period. The frequency of these deformities, their co-existence and their relation with sitting and sleeping positions were searched in this study.35 children participated in the study. From walking patterns the presence of toe in and toe out walking were recorded. Tibial torsion and femoral anteversion were detected by measuring rotation angles. The most frequently found deformities were increased external tibial torsion and toe in walking respectively. Femoral anteversion was found to be correlated significantly with both tibial torsion and toe in walking. Among sitting and sleeping positions only toe in walking had relation with reverse tailor position. As a result these deformities can be observed during growth period and most of them return to normal ranges in later years but these can also result in pathological deformities so these children should be checked at regular intervals.