ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

ALT EKSTREMİTELERDE SIK GÖRÜLEN PEDİATRİK ORTOPEDİK SORUNLAR VE REHABİLİTASYONU (DERLEME)
COMMON PEDIATRIC ORTHOPEDIC PROBLEMS IN LOWER LIMBS AND ITS REHABILITATION (REVIEW)
Makale Dili: TR - Medline No: 66206
ÖZET
Alt ekstremitelerin ortopedik sorunları infant dönemden adölesan döneme kadar çocuklarda oldukça sık karşılaşılan problemler arasındadır. Dolayısıyla hekimin, temel fonksiyonların korunup, sürdürülmesi amacıyla en iyi tedavi yaklaşımlarını uygulayabilmesi için olabildiğince erken dönemde problemleri saptaması gerekir. Bununla birlikte ortopedik sorunların büyük bir kısmı erken dönemde tanınıp tedavi edilebilirse cerrahi yaklaşım gerektirmeksizin çözümlenebilmektedir. Bu makalede çocukluk döneminde alt ekstremitelerde sık görülen ortopedik problemlerin değerlendirilmesi ve pratik tedavi yaklaşımları gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
Orthopaedic disorders of lower limbs are more common problems in children from infancy to adolescence. Therefore, the physician should be able to determine the problems as early as possible in order to carry out the best interventions to preserve prior functions. Furthermore, the overwhelming majority of orthopaedic problems can be solved non-surgically if diagnosed and treated early stage. This article reviewed a practical approach to common childhood orthopaedic problems of lower limb for assessment and management strategies.