ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTADA GELİŞEN MULTİPL SKLEROZ HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
COEXISTENCE OF ANKYLOSING SPONDYLITIS AND MULTIPLE SCLEROSIS: A CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 79432
ÖZET
Ankilozan Spondilit'li (AS) hastalarda nörolojik semptom ve bulgulara nadiren rastlanmaktadır. Bu belirti ve bulgular, altta yatan ilerleyici araknoidit ya da kauda ekina sendromu, atlantoaksiyal subluksasyon, travmatik spinal kırık ve dislokasyon gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Ayrıca bazı AS'li hastalarda multipl skleroz (MS) benzeri bir tablonun ortaya çıkması, araştırmacıları bu iki hastalığın birlikteliğini araştırmaya yönlendirmiştir. Bu yazıda AS tanısı ile izlenmekte iken MS gelişen bir olgu sunularak literatür ışığında iki hastalığın birlikteliği gözden geçirilecektir.
ABSTRACT
In patients with Ankylosing Spondylitis (AS) neurological signs and symptoms are rarely encountered. These signs and symptoms can originate from the underlying progressive arachnoiditis or the cauda equine syndrome, atlantoaxial subluxation, or traumatic spinal fracture or dislocation. However, in some patients with AS, a clinic condition resembling Multiple Sclerosis (MS) lead some authors to investigate the association between these two diseases. In the present article, a case with AS, in whom MS developed during follow-up was presented, with the aim of reviewing the association of these two conditions under the light of the literature.