ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Ankilozan Spondilitli Hastada Vertebral Kırık Sonrası Gelişen Parapleji: Olgu Sunumu
Paraplegia Following Vertebral Fracture in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Case Report
Received Date : 07 Mar 2014
Accepted Date : 08 Oct 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Ankilozan spondilitte hareket kabiliyeti azalmış omurganın kemik mineral içeriği azalmakta ve kırık eğilimi artmaktadır. Tedaviye uyumu kötü olan hastalarda bu risk daha da artmaktadır. Bu yazıda tedaviye uyumu kötü olan ankilozan spondilitli hastada minör travmayla gelişen vertebral kırık ve parapleji tablosunu sunduk. Böylece bu konudaki farkındalığı arttırmayı amaçladık.
ABSTRACT
In ankylosing spondylitis, the bone mineral content of decreased mobility spine decreases and and its tendency to fracture increases. This risk more increases in patients with poor cooperation to treatment. In this article, we present a patient with ankylosing spondylitis -incompatible with the treatment- in whom vertebral fractures and paraplegia occured due to minor trauma.