ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE ASSESSMENT OF KNOWLEDGE IN ANKYLOSING SPONDYLITIS PATIENTS
Makale Dili: TR - Medline No: 66249
ÖZET
Ankilozan spondilit (AS) gibi kronik hastalıklarda hastaların tedaviye uyumunu sağlamak için hastanın hastalığı ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olması oldukça önemlidir.

Biz bu çalışmada daha önce hastalıkları ile ilgili özel bir eğitim almamış olan 70 AS'li hastayı değerlendirdik. AS ile ilgili 14 sorudan oluşan bir form kullanarak hastalıkları ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmeye ve bunu etkileyen demografik özellikleri tespit etmeye çalıştık. Hastaların bilgi düzeyinin maksimum puana göre orta seviyede olduğunu (ortalama:13,85 ± 4,5; maksimum alınabilecek puan: 25) ve demografik özelliklerden sadece eğitim düzeyi ile arasında anlamlı ilişki bulunduğunu saptadık.

Sonuç olarak AS'li hastalara rutin verilen bilgilendirme yeterli değildir ve hastaların yeterli bilgi düzeyine erişmeleri için özel eğitim programları düşünülmelidir.

ABSTRACT
In chronic diseases like AS, to maintain the compliance of the patients to their illness, it is important for the patients to have sufficient level of knowledge. In this study, we aimed to investigate the level of knowledge of 70 AS patients about their illness who were not spesifically educated on their disease, using a questionnaire containing 14 questions and to determine the factors which influence the demographic data. The level of knowledge of the patients was moderate (mean:13,85 ± 4,5; maximum possible: 25) and it was correlated with the education level.

As a result, the information given routinely to AS patients is not enough. For the patients to reach the sufficient levels of information, spesific education programmes should be organized.