ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ EKSTRA ARTİKÜLER BULGULARI VE HLA B-27 İLE İLİŞKİSİ
CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS AND EXTRA ARTICULER INVOLVEMENT AND THEIR ASSOCIATION WITH HLA-B27
Makale Dili: TR - Medline No: 32781
ÖZET
Modifiye New York kriterlerine göre Ankilozan Spondilit tanısı alarak kliniğimizde takip edilmekte olan 62 olgu çalışma kapsamına alındı.Hastalık başlangıç yaşı17'den küçük olan 6 olgu Juvenil Kronik Artropati olarak kabul edildi.Olguların klinik radyolojik ve genetik özellikleri incelendi.Sonuçların literatür ile karşılaştırılması tartışıldı.
ABSTRACT
62 cases with Ankylosing Spodylitis according to Modified New York Criteria, who were being followed in our clinic were included to the study. Patients with disease onset before age 17 were classified as Juvenile Chronic Arthropaty , clinical radiologic and genetic characteristics of the cases were analysed and comparisons with the related literature were discussed.