ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

ARKA ÇAPRAZ BAĞIN KESİLDİĞİ TİP TOTAL DİZ PROTEZLERİ
POSTERIOR CRUCIATE SUBSTITUTING TYPE TOTAL KNEE PROSTHESIS
Makale Dili: TR - Medline No: 33154
ÖZET
Total diz protezi uygulamasında arka çapraz bağın kesilmesi mi, yoksa korunması mı gerektiği modern diz artroplastisinin en önemli tartışma konularından birisidir. Kliniğimizde Mayıs 1988 ve Ocak 1997 tarihleri arasında 695 dize total diz protezi yapılmış olup bunlardan arka çapraz bağ kesilerek yapılan 52 total diz protezi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. İlk grupta yer alan 36 dize “random” olarak, ikinci grupta yer alan 16 dize ise, deformite sebebiyle seçilerek, arka çapraz bağın kesildiği tip protez kullanılmıştır. Diz puanlarına bakıldığında ortalama olarak ilk grupta 57, ikinci grupta 53 puanlık artış olduğu; fonksiyon puanlarının ise sırasıyla 50 ve 53 puan arttığı görülmektedir. İlk grupta sonuçların %91.7'si mükemmel veya iyi olarak değerlendirilirken, ikinci grupta bu oran %62.5 olarak gerçekleşti. Ancak ikinci grubun ameliyat öncesi puanlarının da çok düşük olduğu dikkate alınınca bu sonuçların da tatmin edici olduğu görülmektedir. Arka çapraz bağı koruyan ve kesen protezlerin birbirine belirgin olarak üstünlük sağladıkları bir konu yoktur. Klinik ve radyolojik olarak sonuçları benzerdir. İleri derecede deformitesi olan dizlerde arka çapraz bağı kesen tip protezlerin kullanılması daha başarılı sonuç sağlamaktadır.
ABSTRACT
One of the most popular arguements in modern total knee arthroplasty is, whether the posterior cruciate ligament must be cut or saved. In our clinics between May 1988 to January 1997 we have done 695 total knee arthroplasties and 52 of them were posterior cruciate substituting type total knee arthroplasties. Thirty-six of 52 knees were randomly selected whereas in the other 16 knees the cruciate substituting type prosthesis was preferred because of severe deformities. There was an average of 57 points increase in the “Knee Point” and an average of 50 points increase in “Function Point” in the first group, whereas in the second group an average of 53 points increase was observed in both. 91.7% of the results were excellent or good in the first group but this percentage was 62.5% in the second group. But it has to be taken into consideration that in the second group the knee and function scores were also poor preoperatively. The results of posterior cruciate substituting and retaining prosthesis are similar both clinically and radiologically. But in severly deformed knees the posterior cruciate substituting designs have better outcomes.