ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Bilateral Postpartum Sakral Stres Kırığı: Nadir Bir Bel Ağrısı Nedeni
Bilateral Postpartum Sacral Stress Fracture: An Uncommon Cause of Low Back Pain
Received Date : 03 Jun 2015
Accepted Date : 17 Nov 2015
Makale Dili: EN
ÖZET
Sakral stres kırıkları nadir de olsa, gebelikte ya da postpartum dönemde görülebilmektedir. Günümüze kadar sadece iki bilateral postpartum sakral stres kırığı olgusu bildirilmiştir. Bu yazıda, normal doğumdan iki hafta sonra ortaya çıkan bel ve kalça ağrısı ile başvuran 37 yaşında bir kadın olguyu sunuyoruz. Hastanın özgeçmişinde önemli bir özellik yoktu. Direkt grafileri, laboratuvar bulguları ve kemik mineral dansitometri sonucu normaldi. MR görüntülemede bilateral sakrum kırığı tespit edildi. Hastanın şikayetleri ağrı kontrolü, istirahat, aktivite modifikasyonu ve kalsiyum ve D vitamini desteği ile altı hafta içinde belirgin şekilde düzeldi. Sonuç olarak postpartum dönemde ortaya çıkan bel ve kalça ağrısı olgularının ayırıcı tanısında, sakral stres kırıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Daha önce bildirilen olguların çoğunluğu tek taraflı olmasına rağmen , bilateral olgular da görülebilir.
ABSTRACT
Although rare, sacrum stress fractures may be seen in young women during pregnancy and postpartum period. Only two bilateral postpartum sacral stress fracture cases have been reported so far. In this paper, we report the case of a 37 year old woman suffering from low-back and buttock pain which occured two weeks after vaginal delivery.He had negative history for significant medical problems.Direct radiograps, laboratory results and bone mineral density were normal. MRI studies revealed bilateral sacral stress fracture. The patient's complaints significantly improved with pain control, rest, activity modification and supplements of calcium and vitamin D within six weeks.In conclusion sacrum stress fractures should be considered in diagnosis of low back pain in postpartum period.Although majority of the previously reported cases were unilateral, bilateral cases may also be seen.