ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Bir Gut Hastasında Saptanan Bilateral Haglund Sendromu
Bilateral Haglund Syndrome Determined in a Patient with Gout
Received Date : 19 Jun 2014
Accepted Date : 15 Aug 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Topuk ağrısı, en sık sebep mekanik kaynaklı (plantar fasiit, kalkaneal spur, topuk yağ yastığı atrofisi, aşil tendinopatisi, retrokalkaneal bursit) olmasına rağmen romatizmal (gut, spondiloartropatiler), nörolojik (tuzak nöropatiler, radikulopati), travmatik, infeksiyöz (osteomyelit, plantar verru) ve vasküler durumlar sonucu olabilir. Posterior topuk ağrısı mekanik kaynaklı topuk ağrısının sık görülen lokalizasyonudur. Bu alandaki patolojiler aşil entezopatisi ve Haglund sendromu olarak kategorize edilebilir. Haglund sendromu kalkaneusun belirgin bursal projeksiyonu, aşil tendinozisi ve retrokalkaneal ve retroaşil bursaların inflamasyonu ile karakterizedir. Kronik stres etyolojide önemlidir. Tanı klinik ve radyolojik değerlendirme birlikte kullanılarak konulur. Lateral röntgenogramlar kalkaneusun belirgin bursal projeksiyonunun yani Haglund deformitesinin saptanmasında yararlıdır. Ayırıcı tanıda kronik tofüslü gut yer almalıdır. Bu makalede bilateral Haglund sendromlu bir gut hastasını sunmayı amaçladık.
ABSTRACT
Pain in the heel may be the result of rheumatologic (gout, spondyloarthropathies), neurologic (nerve entrapment, radiculopathy), traumatic, infectious (osteomyelitis, plantar wart) or vascular, although the overwhelming cause is mechanical (plantar fasciitis, heel spur, heel pad syndrome, achilles tendinopathy, retrocalcaneal bursitis) in origin. The posterior heel pain is common location of mechanically induced heel pain. Pathology in this area is categorized as achilles insertional enthesopathy and Haglund?s syndrome. Haglund syndrome characterised by a prominent posterior bursal projection of calcaneum, achilles tendinosis, and inflammation of the retrocalcaneal and retroachilles bursae. Chronic stress is important to the aetiology. The condition is usually diagnosed by a combination of clinical and radiological assessments. Plain radiograph in a lateral standing position is useful to assess the presence of a prominent bursal projection of the calcaneum, the Haglund deformity. Chronic tophaceous gout should be considered in the differential diagnosis. We aimed to present a case of gout with bilateral Haglund Syndrome.