ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

BİR REHABİLİTASYON KLİNİĞİNDE, SİSTEM AKSAMALARI ÜZERİNE İNTER-AKTİF BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ
ESTIMATION OF PROGRAM "INTERACTIVE EDUCATION IN FUNCTION" OVER SYSTEM FALTER, IN A REHABILITATION CLINIC
Makale Dili: TR - Medline No: 68899
ÖZET
Rehabilitasyon ekibinin aynı amaca ve son hedefe yönelik çalışması rehabilitasyon programları için önemlidir.

Rehabilitasyon programlarının yönetimi bazen çok zordur. Sistem yönetimi bocalar.

Ve özürlü hastanın kafası karışır.

Biz bu inter-aktif hizmet içi eğitim programında, rehabilitasyon ekibi için bir çok problemi aşmaya çalıştık.

Bu hizmet içi eğitim programı altı ay sürdürüldü. Programı ekip liderinin moderatörlüğü ile aktif olarak rehabilitasyon ekibi yönetti. Ekip haftada bir gün 1.5-2 saat bu çalışmaya katıldı.

Problemler analiz edildi ve tartışıldı. Çözüm önerileri program sürmekteyken uygulamaya kondu. Sonuçları gözlenip değerlendirildi.

En önemli sorunun ekip iletişimi olduğu bulundu.

Ekip hastanın ve refakatçisinin de bir ekip elemanı gibi kabul edilip görev ve sorumluluk verilmesi fikrini benimsedi. Profesyonellerin çalışmalarının, ekip çalışma şemasına uygun olmasının ve sonuç hedef için birlik içinde olunmasının denetlemelerle hayata geçirilebileceği savı kabul edildi.

Tartışılan sorunların çözümleri program sonundaki gözleme dayalı klinik değerlendirmede başarılı bulunduğundan, değerlendirmemizin yayınlanmasına karar verdik.

Bu tip çalışmalarda ,ölçüt içinde somut sonuçların verilmesi daha ikna edici olmasına rağmen, bu çalışmanın konuya dikkat çekerek niteliksel olarak da bir katkı sağlayabileceği düşünüldü.

ABSTRACT
Working of rehabilitation team for the same aim and final target is important in rehabilitation programmes. Sometimes management of rehabilitation programmes is very difficult. System management falters. And disabled patient become confused.

In this programme of inservice interactive education, we tried to manage a lot of problems for the rehabilitation team.

This program continued for six months. The program was directed actively by the"rehabilitation team"under the moderation of team leader. Team participated in this work 1.5-2 hours, one day, per week. Problems were analysed and discussed . Proposals for solving of the problems were brought into application when programs were continuing.Results were observed and evaluated.

Communication problems between the team members was found to be the most important problem. The team agreed in the idea of acceptence of the patient and his accompaniment as a member of the team and in giving the responsibility and duty to them. Convenience of the professional's practice with the team's work plan and agreement between the team members could be possible by routine controls, was accepted as the hypothesis .

As the solution of the discussed problems were found to be successful in observational clinical evaluation, we decided to publish our evaluation.

In spite of the fact that it is more convincing to give the objective data in this type of studies,it was thought that this study could call attention to the subject and had an additional support to the qualitative evaluation.