ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

BRUSELLA'DA KAS-İSKELET SİSTEMİ BULGULARI
MUSCULOSKELETAL SYSTEM FINDINGS IN BRUCELLOSIS
Makale Dili: TR - Medline No: 66238
ÖZET
Brusellozis, küçük, gram negatif, kapsülsüz brusella cinsi bakterilerin neden olduğu, özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz ülkeleri olmak üzere tüm dünyada görülebilen bir zoonozdur. Dört brusella türü insanlarda enfeksiyona neden olup, bunlardan en invaziv, virulansı en fazla ve en sık görülen B. Melitensis'tir. Brusella enfeksiyonu insanlarda ateş, aşırı terleme, yaygın döküntü, iştahsızlık ve artralji ile karakterize sistemik bir hastalıktır. En fazla kas iskelet sisteminde olmak üzere çeşitli komplikasyonlarla seyredebilir. Brusellozis'de osteoartiküler komplikasyonlar artrit, spondilit, osteomyelit, tendinit ve bursit şeklinde olabilir. Organizma başarılı şekilde vakaların %20'den azında kanda üretilebildiğinden, tanı esas olarak şüphelenmeye ve serum antikor titresinin yüksek bulunmasına dayanır. Tedaviye cevap mükemmeldir.
ABSTRACT
Brucellosis is a zoonosis of worldwide distribution, but mainly in the Mediterranean countries, including Turkey that is caused by small, Gram-negative, nonencapsulated cocobacilli of the genus Brucella. Of the four species associated with human infection, Brucella Melitensis is the most common, the most virulent, and the most invasive. The disease is characterised by fever, generalised malaise, profuse sweating, anorexia and arthralgia. Brucellosis often results in complications, in which the musculoskeletal system is affected most commonly. These complications include arthritis, spondylitis, osteomyelitis, tendinitis, and bursitis. Because the organism is succesfully cultured from blood in < 20% of cases, the diagnosis is made mainly on the basis of suspicion and the finding of a high humoral antibody titer. Response to treatment is perfect.