ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Çok İlginç Bir Şikayeti Olan Genç Bir Kadındaki Tanınamamış Çift Taraflı Ön Tibial Kompartman Sendromu
Unrecognised Bilateral Anterior Tibial Compartment Syndrome in a Young Woman with a Very Unusual Complaint
Received Date : 18 May 2014
Accepted Date : 23 Oct 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Makalemizde her iki ayak başparmağının yavaş yavaş yukarı kalkık pozisyona gelmesi ve öyle kalması şikayetiyle başvuran bir olgu sunulmuştur. Olgumuza yapılan klinik, elektrofizyolojik ve radyolojik incelemeler sonucunda bilateral ön tibial kompartman sendromu sekeli tanısı konuldu. Olgumuzda kompartman sendromu yaklaşık yirmi yıl önce hastanede yatışı sırasında bacaklarından yatağa sıkıca bağlanma sonucu gelişmiştir, zamanında tanınıp müdahale edilmediği için sekel ile sonuçlanmıştır ve günlük pratikte sıkça rastlanmayan bir yakınmaya yol açmıştır. Ülkemizde de özellikle yoğun bakımlarda yatan hastalar da ekstremitelerinden yatağa bağlanmaktadırlar. Bu olgu vesilesiyle bu ciddi komplikasyona dikkat çekerek çok sıkı bağlamalardan kaçınmak gerektiğini vurgularız.
ABSTRACT
In our article, a case with a complaint of both toes gradually moving to upright position and staying in this position has ben reported. The case was diagnosed as the sequela of bilateral anterior tibial compartment syndrome by clinical, electrophysiological and radiologic investigations. In this case, the compartment syndrome had developed as a result of being tied too tightly to a bed from her legs almost twenty years ago during her stay in a hospital. It resulted with a sequela because of not being recognized and treated appropriately and caused to a rare complaint in daily practice. In our country, patients, especially in intensive care units might be tied too tightly to beds from their extremities. On the occasion of this case, we draw attention to this serious complication and emphasize the necessity of avoiding this type of procedure.