ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Distal Tutulumlu İdiopatik Brakial Nörit: Olgu Sunumu
Idiopathic Brachial Neuritis with Distal Involvement: A Case Report
Received Date : 24 Feb 2013
Accepted Date : 08 Mar 2013
Makale Dili: EN
ÖZET
Brakial nörit daha çok omuz çevresinde ağrı ve kas güçsüzlüğü ile karakterize olan etiyolojisi belli olmayan nadir görülen bir hastalıkdır. Distal kas güçsüzlüğünün olması , klinik ve elektrofizyolojik duyu bozukluğunun olmaması nedeni ile bir olgu literatür eşliğinde tartışıldı.
ABSTRACT
Brachial neuritis is a rare disease with unknown etiology characterized by pain and muscle weakness especially around shoulder region. This case is presented due to presence of distal muscle weakness, and absence of clinical and electrophysiological sensory loss.