ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

DİYABETES MELLİTUS'UN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: DİYABETİK AMİYOTROFİ
A RARE COMPLICATION OF DIABETES MELLITUS: DIABETIC AMYOTROPHY
Received Date : 02 Feb 2009
Accepted Date : 26 Jun 2009
Makale Dili: TR - Medline No: 86262
ÖZET
Diyabetik proksimal nöropati olarak da adlandırılan diyabetik amiyotrofi, diyabetes mellitusun nadir bir komplikasyonudur. Genellikle kalça ve uylukta şiddetli ağrıyı takiben alt ekstremitelerin proksimal kaslarında gelişen, asimetrik güçsüzlük ve atrofi ile karakterizedir. Bu olgu sunumunda 15 yıldır yetersiz kontrol edilen tip 2 diyabetes mellitusu olan, sol uyluğunda ilerleyici, asimetrik kuvvetsizlik ve atrofi gelişen, 65 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Fizik muayene, magnetik rezonans görüntüleme ve elektrofizyolojik çalışmalardan sonra hastaya diyabetik amiyotrofi tanısı kondu. Alt ekstremite proksimal kaslarının ağrı, kuvvetsizlik ve atrofisiyle karakterize tutulum gösteren diyabetes mellituslu hastalarda, hekimler olası diyabetik amiyotrofiyi de göz önünde bulundurmalıdır.
ABSTRACT
Diabetic amyotrophy also called diabetic proximal neuropathy is an infrequent neuropathic complication of diabetes mellitus. It is most often characterized by severe pain in the hip and thigh followed by asymmetric weakness and wasting of the proximal muscles of the lower limbs. In this paper, a 65-year-old woman who has a 15- years history of poorly controlled diabetes mellitus type 2 developed progressive asymmetrical weakness and atrophy in her left thigh, is presented. After physical examination, magnetic resonance imaging and electrophysiological studies, diabetic amyotrophy was diagnosed. Physicians should take into consideration the posibility of diabetic amytrophy in patients with diabetes mellitus showing primary involvement of proximal muscles of lower limbs marked by pain, weakness and atrophy