ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Açık ve Kapalı Kinetik Zincir Egzersizlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Effects of Open Versus Closed Kinetic Chain Exercises in Patients with Knee Osteoarthritis
Received Date : 15 Oct 2019
Accepted Date : 04 May 2020
Available Online : 23 Jul 2020
Doi: 10.31609/jpmrs.2019-72390 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2020;23(3):167-73
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada diz osteoartritli (OA) hastalarda açık ve kapalı kinetik zincir egzersizlerinin etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Diz OA'lı 38 hasta açık kinetik zincir egzersiz (OKCE) grubu (n = 19) ve kapalı kinetik zincir egzersiz (CKCE) grubu (n = 19) olarak iki gruba randomize edildi. Tüm katılımcılara 20 dakika sıcak paket (HP), 20 dakika Transcuteneous Elektrik Sinir Stimülasyonu (TENS) ve 20 dakika Kısa Dalga Diatermi tedavileri toplamda 18 seans uygulandı. Egzersizler (CKCE ve OKCE) 30 dakika/gün, araştırmacının gözetimi altında yaptırıldı. Sonraki 3 hafta boyunca aynı egzersiz programına ev programı olarak devam edildi. Hastalar, tedavi öncesi ve 6 haftalık egzersiz tedavisi sonrasında Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), Tıbbi Sonuçlar Çalışması Kısa Form Sağlık Araştırması (SF-36) ve Vizuel Analog Skalası (VAS) ile değerlendirildi. Bulgular: Diz OA'lı hastalarda OKCE ile CKCE grubunda tedavi sonrasında VAS değerlerinde, WOMAC ağrı, fiziksel fonksiyon ve total WOMAC skorlarında ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı. Tedavi sonrası değişim oranlarını karşılaştırdığımızda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı. Sonuç: Sonuç olarak, diz OA'nın rehabilitasyonunda, egzersizin şiddeti ve sürekliliğinin egzersiz tipinden daha önemli olabileceği kanaatindeyiz.
ABSTRACT
Objective: We aimed to evaluate the effects of open versus closed kinetic chain exercises in patients with knee osteoarthritis (OA) in this study. Material and Methods: Thirty eight patients with knee OA were randomized into two groups as the open kinetic chain exercise (OKCE) group (n = 19) and the closed kinetic chain exercise (CKCE) group (n = 19). All subjects received physical therapy modalities including 20 minute Hot Pack (HP), 20 minute Transcuteneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and 20 minute Short Wave Diatermi. A total of 18 sessions were held. The CKCE and OKCE were performed 30 minutes/day under the researcher’s supervision. Then the patients continued to exercise at home for 3 weeks. The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), the Medical Outcomes Study Short Form Health Survey (SF-36) and Visual Analog Scale (VAS) were used in the assessment of the patients before and after 6 weeks of exercise programme. Results: We found statistically significant improvement in VAS values, WOMAC pain, physical function and total WOMAC scores and SF-36 quality of life after treatment in both OCKE and CKCE groups in patients with knee OA (p<0.05). When we compared the rates of change after treatment, there was no statistically significant difference between the groups (p>0.05). Conclusion: As a result, we believe that the intensity and continuity of exercise may be more important than the type of exercise in the rehabilitation of knee OA.
REFERENCES
 1. Iwamoto J, Sato Y, Takeda T, Matsumoto H. Effectiveness of exercise for osteoarthritis of the knee: a review of the literatüre. World J Orthop. 2011;5:37-42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Bilgiç A, Kamiloğlu R, Tuncer S. [The effectiveness of izokinetic exercise program on knee osteoarthritis]. J PMR Sci. 2007;3:70-5.
 3. Yılmaz H, Polat HAD, Karaca G, Küçükşen S, Akkurt HE. Effectiveness of home exercise program in patients-with knee osteoarthritis. Eur J Gen Med. 2013;10(2):102-7. [Crossref] 
 4. Daşkapan A, Anaforoğlu B, Özünlü Pekyavaş N, Tüzün EH, Nur Coşar S, Karataş M. Comparison of mini-squats and straight leg raises in patients with knee osteoarthritis: a ranomized domized controlled clinical trial. Turk J Rheumatol. 2013;28(1):16-26. [Crossref] 
 5. Juhl C, Christensen R, Roos EM, Zhang W, Lund H. Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials. Arthritis Rheumatol. 2014;66(3):622-36. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Kirihara RA, Catelan FB, DE Farias FES, DA Silva CAC, Cernigoy CHDA, Rezende MUD. Intensity, duration and type of physical activity required to improve function in knee ostoearthritis. Acta Ortop Bras. 2017;25(1):25-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Escamilla RF, Fleisig GS, Zheng N, Barrentine SW, Wilk KE, Andrews JR. Biomechanics of the knee during closed kinetic chain and open kinetic chain exercises. Med Sci Sports Exerc. 1998;30(4):556-69. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Kellgren JH. Lawrence JS. Radiological assessment of osteo-arthrosis. Ann Rheum Dis. 1957;16(4):494-502. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Price DD, McGrath PA, Rafii A, Buckingham B. The validation of visual analogue scales as ratio scale measures for chronic and experimental pain. Pain. 1983;17(1):45-56. [Crossref] 
 10. Tüzün EH, Eker L, Aytar A, Daşkapan A, Bayramoğlu M. Acceptability, reliability, validity and responsiveness of the Turkish version of WOMAC osteoarthritis index. Osteoarthritis Cartilage. 2005;13(1):28-33. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fişek G, Ölmez N, Memiş A. Kısa Form-36 (KF-36)'nın Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği: romatizmal hastalığı olan bir grup hasta ile çalışma. İlaç ve Tedavi Dergisi. 1999;12(2):102-6.
 12. Roddy E, Zhang W, Doherty M, Arden NK, Barlow J, Birrell F, et al. Evidence-based recommendations for the role of exercise in the management of osteoarthritis ofthe hip or knee--the move consensus. Rheumatology (Oxford). 2005;44(1):67-73. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Elniel AR, Robertson C, Killingback A, Adds PJ. Open-chain and closed-chain exercise regimes: an ultrasound investigation into the effects of exercise on the architecture of the vastus medialis oblique. Physical Therapy and Rehabilitation. 2017;4(1):3. [Crossref] 
 14. Verma S. Comparing open kinetic chain with closed kinetic chain exercise on quadriceps strength and functional status of women with osteoarthritic knees. Romanian Sports Medicine Society. 2012;8(4):1989-96.
 15. Gbiri CA, Okafor UAC, Alade MT. Comparative efficacy of open-chain and close-chain kinematics on proprioception, muscles' strength and functional performances in individual with knee osteoarthritis. Occup Med Health Aff 2013;1(1).