ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİZ OSTEOARTRİTİNDE İZOKİNETİK EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF IZOKINETIC EXERCISE PROGRAM ON KNEE OSTEOARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 70959
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı diz osteoartritli (OA) hastalarda izokinetik egzersiz programının dizde ağrı, tutukluk, diz fleksör ve ekstansör kaslarının gücü, hastalık şiddeti ve fonksiyonel özürlülük üzerine etkinliğini araştırmaktı.

Metod: Yaş ortalaması 57.8 yıl, hastalık süresi ortalama 73.8 ay ve Kellgren skalasına göre evre 2 veya 3 diz OA'ı olan 30 hastaya haftada 3 kez olmak üzere 6 hafta süreyle izokinetik egzersiz programı uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrasında tüm hastaların eklem hareket açıklıklıkları, ağrı ve tutukluk düzeyi (görsel analog skala), izokinetik kas gücü (Cybex 6000), diz osteoartriti şiddeti (Lequesne) ve özürlülük düzeyi (Stanford Genel Sağlık Sorgulaması) değerlendirildi.

Bulgular: Tedavi sonrasında ağrı ve sabah tutukluğu şiddetinde (p<0.05), diz ekstansör ve fleksör kaslarında 90 derece/sn hızında ölçülen pik tork değerlerinde (p<0.05), hastalık şiddetinde (p<0.001) ve özürlülük düzeyinde (p<0.001) istatistiksel olarak anlamlı düzelme gözlendi. 150 derece/sn de ölçülen pik tork değerlerinde de artış gözlendi ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p<0.05).

Sonuç: Altı haftalık izokinetik egzersiz programı ile diz osteoartritli hastalarda ağrı ve sabah tutukluğunu azalma, diz fleksör ve ekstansör kas gruplarında güç artışı, hastalık şiddetinde azalma ve özürlülük düzeyinde iyileşme sağlanmıştır.

ABSTRACT
Aim: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of isokinetic exercise program on pain, stiffness, strength of knee flexor and extensor muscles, disease severity and functional disability of patients with knee osteoarthritis (OA).

Methods: A three times a week izokinetic exercise program was performed for 6 weeks to 30 patients with knee OA, whose mean age was 57.8 years, mean disease duration was 73.8 months and Kellgren grade was 2 to 3. Range of motion of the knees, pain and stiffness level (visuel analogue scale), izokinetic muscle strength (Cybex 6000), disease severity (Lequesne) and level of disability (Stanford Health Assessment Questionnaire) of the patients were assessed before and after the treatment.

Results: Severity of pain and stiffness (p<0.05), peak torque of knee flexor and extensor muscles at 90 degrees/sec velocity (p<0.05), disease severity (p<0.001) and level of disability (p<0.001) improved significantly after the treatment. Peak torque at 150 degrees/second was also improved however the difference was not statistically significant (p<0.05).

Conclusion: A six weeks of isokinetic exercise program decreased pain and stiffness as well as disease severity, increased muscle strength at knee flexor and extensor muscles and improved disability in patients with knee OA.