ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA İNTRAARTİKÜLER HYLAN G-F 20 ETKİNLİĞİ
EFFICACY OF INTRAARTICULAR HYLAN G-F 20 IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS
Makale Dili: TR - Medline No: 32733
ÖZET
Bu çalışma diz osteoartritli hastalarda intraartiküler Hylan G-F 20 tedavisinin etkinliği, güvenilirliği ve hasta memnuniyeti üzerindeki etkilerini araştırmak için planlandı.

Çalışmaya yaşları 40 ile 82 yıl arasında değişen (ortalama 58.3 ± 11.4 yıl) Amerikan Romatoloji Koleji kriterlerine göre diz OA tanısı alan 18 hasta (22 diz) dahil edildi. Primer etkinlik kriterleri olarak görsel analog skala ile ölçülen ağrı, Lequesne indeksi, 30 metre yürüme zamanı ve hastanın global değerlendirmesi alındı. Hastalar tedaviden önce ve 6 ay sonra değerlendirildi. Tüm parametrelerde anlamlı düzelme saptandı. Hiçbir hasta da yan etki gelişmedi.

Bu çalışma 3 kez intraartiküler Hylan G-F 20 uygulamasının diz osteoartritinde 6 ay süren semptomatik düzelme sağladığını ve hastalar tarafından iyi tolere edildiği göstermektedir.

ABSTRACT
This study was planned to examined the efficacy, safety and patient satisfaction of intra-articular Hylan G-F 20 in patients with osteoarthritis of the knee.

Twentytwo knees of 18 patients with an age range of 40 to 82 (mean 58,36±11,46) who were diagnosed primary knee osteoarthritis according to the criteria of American College of Rheumatology were included in the study. Primary efficacy criteria were pain, measured with a visual analogue scale, Lequesne index, duration of 30 meters walking and patients global assessment. Evaluation of the patients before and after 6 months of the treatment. The results showed that significant improvement was obtained for all parameters. There were no side effects.

The study demonstrated that 3 weekly intra-articular injections of Hylan G-F 20 was well tole rated in patients with osteoarthritis of knee with symptomatic benefit which persisted for 6 months.