ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

DOĞUMSAL MUSKULER TORTİKOLLİSDE CERRAHİ TEDAVİ (BİPOLAR GEVŞETME) SONUÇLARIMIZ
THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL MUSCULAR TORTICOLLIS
Makale Dili: TR - Medline No: 32726
ÖZET
Amaç : Cerrahi tedavi uyguladığımız doğumsal muskuler tortilollis olgularının sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem : Yaş ortalaması 11 olan onaltı olgu, bipolar gevşetme ameliyatı yapılarak izlenmiştir.

Bulgular : Ortalama 4.7 yıl takip edilen olgular modifiye Lee skorlama sistemine göre değerlendirilmiş ve %68 çok iyi ve iyi sonuç elde edilmiştir. Ameliyat yaşı arttıkça sonuçlar orta ve kötü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tartışma : On yaşından sonra uygulanan cerrahi tedavinin sonuçlarının çok iyi olmadığı düşünülse de, boyun hareket kazanımı ve baş tiltinin düzeltilmesinde yararlı olduğu düşünülmüştür.

ABSTRACT
Purpose : We went to evaluate the results of surgical procedures that we applied for congenital muscular torticollis.

Patient and Method : Sixteen patients that had undergone bipolar release has followed. The avarage age is 11.

Results : Patients was fallowed up for avaragely 4.7 years and evaluated by Lee scoring system. Results %68 were good and perfect. Results get moderate and worse correlated to the increase in age.

Conclusion : Although it has been thought that the surgical results are not good after the age of 10, we suggest that surgery helps us to improve neck motions and correcting the head tilt.