ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Dorsal Radikülopatinin Ayırıcı Tanısında Osteoid Osteoma
Osteoid Osteoma at the Differen/al Diagnosis of Dorsal Radiculopathy: Case Report
Received Date : 27 Jan 2016
Accepted Date : 04 Mar 2016
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):212-5
ÖZET
Osteoid osteoma torakal omurgada nadiren görülen küçük, benign bir kemik tümörüdür.Klinik belirtisi genellikle salisilatlara iyi yanıt veren gece ağrısıdır. Bu çalışmada, klinik olarak ağrının yanı sıra radiküler semptomların da eşlik ettiği bir torakal vertebra osteoid osteoma olgusu tartışılmıştır.
ABSTRACT
Osteoid osteoma is a small benign bone tumor that is rarely seen in thoracic spine. The initiation clinical symptom is generally night pain that relieves with salicylates. In this report, an osteoid osteoma of the thoracal vertebra presenting with with radicular symptoms along with pain will be discussed.