ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

DÜNDEN BUGÜNE SPASTİSİTE KAVRAMI VE TEDAVİSİ
SPASTICITY CONCEPTION AND MANAGEMENT YESTERDAY AND TODAY
Makale Dili: TR - Medline No: 66257
ÖZET
Spastisite, tıbbi rehabilitasyon programlarının en önemli problemlerinden biridir. Çünkü anormal postüre ve ko-kontraksiyonlara, ağrılı spazmlara, transferlerde, hijyende, ambulasyonda ve motor becerilerin performanslarında sınırlılığa sebep olur. Böylece kendine bakım ve günlük yaşam aktiviteleri sınırlanır. Spastisitenin doğru olarak klinik ve laboratuvar analizi olduça zordur. Nörofizyolojik ve nörofarmakolojik özellikleri karmaşıktır. Bu konuda klinik açıdan birikmiş önemli bilgiler gözden geçirilmiş, spastisitenin sağaltımı özetlenmiştir.
ABSTRACT
Spasticity is one of the most important problems in medical rehabilitation programs. Because it causes abnormal posture and co-contractions, painful spasms, limitations in transfers, hygiene, ambulation and motor skill performances. As a result, self care and daily living activities are limited. Correct clinical and laboratory analysis of spasticity is quite difficult .

Neurophysiological and neuropharmacological peculiarities are complex. The most important accumulated clinical knowledge in this subject was reviewed and management of spasticity was summarized.