ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BIOFEEDBACK

EDİTÖRDEN
EDİTÖRDEN
Makale Dili: TR
ÖZET
Değerli meslektaşlarım

Tıp bilimi yayın alanında ikinci yılını yaşayan dergimiz sizin de katkılarınızla gelişerek yoluna devam etmektedir. Alanımızdaki yayınların giderek kapsam çeşitliliğinde ve kalitesindeki gelişme bizi mutlu etmektedir. Dergimizin en önemli hedeflerinden biri multidisipliner bir yapı gösteren alanımızı bizimle ilgili alanlara doğru anlatabilme, içeriği hakında etkili yeterli bilgi verebilmedir. Alanımız içinde yeni işlenmekte olan veya az ele alınan konuları da dergimizde değerlendirmenizi rica ediyoruz.

Bilimde Faydalılık İlkesi önümüzdeki bin yılın belki de en önemli konusu olacaktır. Bu konuya dikkati çekmek üzere bazı çalışmalar başlatmış durumdayız. Tekrarlayan benzer içerikli araştırmalar yerine birbirini dayanak alan, bilimi belli bir yere taşıyan, yücelterek yükselten araştırmalara bir ayrıcalık tanıma gereğini düşünüyoruz. Sistemini kararlaştırdıktan sonra belki de ilk sayımızdan itibaren yazıları değerlendirmeye alır sizlere duyururuz.

Son olarak ; Etos ve Logos köşelerinin yazılarınızı beklemekte olduğunu hatırlatır, “Bilim Heyecanlı” gelecekler dilerim.

Saygılarımla
Dr. Z. Rezan YORGANCIOĞLU