ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BIOFEEDBACK

EDİTÖRDEN
EDITORIAL
Makale Dili: TR - Medline No: 66191
ÖZET
Sevgili meslektaşlarım,

Derneğimizin kuruluşu sırasında önce kurucu başkan ve daha sonra iki dönem yönetim kurulu başkanlığı görevi yaptığım 1996-2001 yılları arasında, dernek aktivitelerimizi her yıl hazırladığımız bir bülten ile sizlere duyurabilmiştik. Bundan sonra derneğimizin sahip olduğu bir dergiye kavuşmak çok mutluluk verici, bu konuda emek veren arkadaşlarımı kutluyorum ve özellikle de bana bir köşe ayırdıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, 24.07.1996 tarihinde 26 kurucu üye ile Ankara'da bir meslek derneği olarak kurulmuştur. Türk Tabipler Birliği tarafından mesleğimizin gerçek anlamda temsil edilmediği gerekçesiyle kurulan derneğimizin amacı; ülkemizde tüm FTR uzman doktorlarını bir çatı altında toplamak, iletişim kurarak birlikteliği sağlamak ve branşımız ile ilgili sorunlarımızın çözülmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

Derneğimiz kurulduğu günden itibaren, gündemde olan konularda araştırmalar yapmış, mesleki sorunlarımıza çözümler getirmeye çalışmış, görev ve sorumluluk bilinci ile az zamanda branşımız adına çok önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Derneğimiz, zaman zaman FTR alanında çalışan diğer dernek yönetim kurullarını davet ederek, dernekler arası iletişim ve uzlaşmayı sağlamaya, aynı zamanda diğer tıp branşları ve diğer meslek grupları ile olan ilişkilerimizde güçlü olabilmemiz için tüm FTR hekimlerini bir araya getirmeye çalışmıştır. 1997 yılında ilk defa derneğimiz tarafından mesleki dayanışma ve iletişim toplantıları düzenlenmiş ve bu toplantılara Türkiye'den tüm FTR anabilim dalı öğretim üyeleri, devlet ve sigorta hastaneleri şef, şef yardımcıları ve uzmanları davet edilmişlerdir. Uzmanlık eğitiminin önemli eksiği olan Board çalışmaları, uzmanlık eğitiminin standardizasyonu, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, UEMS ve UDKK temsilci seçimleri çalışmaları, Devlet Planlama Teşkilatı 5 yıllık kalkınma planı komisyon çalışmaları sürdürülmüş ve raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlar özellikle TTB, Sağlık Bakanlığı, Özürlüler İdaresi ve YÖK gibi ilgili kurumlara temsilcilerimiz aracılığıyla sunulmuştur.

Sevgili arkadaşlarım,

Uzmanlık dalımızın çok önemli sorunlarla karşı karşıya olduğu, kendi aramızda ve diğer branş hekimleri ile sorunlar yaşadığımız hepimiz tarafından bilinmektedir. Branşımızın daha iyi tanıtılması, saygınlık kazanması ve karşılaştığımız sorunların çözülebilmesi için çalışmalarımızın yoğun olarak devam ettiği bu günlerde özellikle dernekler arası beraberlik ve dayanışma içinde olmamızın gerektiği inancındayım. Hepimize düşen görevin, sahip olduklarımızın değerini iyi bilmek, daha çok sahip çıkmak, korumak ve genç arkadaşlarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle branşımız adına yapılacak tüm çalışmalarda aynı heyecanı taşıyarak hep birlikte adımlar atacağımızı ümit ediyor, sizlere sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum.

Prof. Dr. Fatma ATALAY