ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BIOFEEDBACK

EDİTÖRDEN
EDİTÖRDEN
Makale Dili: TR - Medline No: 66207
ÖZET
Değerli meslektaşlarım,

Fiziksel Tıp dergisinin 2005 yılı ikinci sayısı ile merhaba. Dergi devri için ön hazırlıklarımız tamamlandı.

Derginin 2006 sayıları için yazılarınızı bekliyoruz. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanları Derneği bu sayılarla birlikte derginin yönetimini ele alacak ve dergi yeni kimliğine kavuşacak.

Dergimizin 8 yıllık geçmişinde, Ethos, Logos, Türk dili Tıp dili köşelerini canlı tutmaya çalıştık.Dergi için izlediğimiz geri bildirimlerde bu özel makale köşelerinin ayrı bir ilgi odağı oluşturduğunu gördük. Dahası ne kadar çok yazılması gereken konu olduğu da ayrı bir saptamamızdı. Çeşit ve içerik bakımından bu kadar zengin konunun “Editöre mektup” köşesinde verilemeyeceğinde de deneyim sahibi olduk. Eğitimde eğiticilerin deneyim ve görüşlerini aktarmalarının sistem ve strateji geliştirmek, bilimsel konu açmak bakımından öneminin yadsınamayacağını bilmekteyiz. Bu sebeplerden derginin bu köşelerinin gelecekte de yaşatılmasını ümit etmekteyim. Aristo'nun ikna sanatı ile ilgili öngördüğü artistik kanıtlar içeriğinde yer alan üç kavramdan ikisini temsil eden “Ethos, Logos” iknacının yaratım ve yönetim yeteneğiyle ilgili kabul edilmiştir. Aristo'nun iknacıları gözlemleyerek oluşturduğu bu kavramların günümüzde de pek farklı olmadığı görüşü hakimdir.

Bilgi, erdemli kişilerin kapsamında yaşam bulursa gelecek güvenle oluşur. Yanlış kişilerin elinde olan bilgilerin geleceğimize zarar vereceği açıktır. Dolayısıyla bilginin kullanılması, yaşama geçirilmesi de erdem ilkelerine dayandırılmalıdır. Bu tür söylemlere de bir çaba harcamamız ve ilkeler idealler üzerinde yazabilmemiz için böyle köşelere sahip olmamız gereklidir düşüncesindeyim. Bu durum dergimizin bilimsel yapısıyla uyumlu, gelişmiş bir tarzdır. Bu sebeplerle Ethos , Logos ve Türk dili,Tıp dili köşelerini yeniden tanıtma gereği duydum.

Ethos ikna sanatının ilk öğesi kabul edilir. Bir çok boyutu olduğu bildirilmiştir. İkna edilenlerin, iknacı hakkındaki, söylemden önce ortaya çıkan öngörüsüdür. Yaklaşık manada unvan veya karizma olarak düşünülebilir. Biz bu köşede öngörüler, öneriler, bilgilendirerek şekil verme tarzlarında yazılar yayınladık.

Logos Aristo ikna sanatının üçüncü öğesidir. Mantığa vurma, karara varma yeteneğine dayanır. Bir ölçüde bir tartışma ortamıdır. Biraz uç ve sivri fikirlerin yaşam bulduğu bir köşedir. Bu terim Herakleitos açısından “karşıt fikirlerin ortaya konmasından, kutsal olan gerçek ortaya çıkar” savını temsil etmiştir. Her iki açıklama da bilim için vazgeçilmez olan “karşıtlı düşünceleri dikkate alma” ilkesi bakımından önemlidir. Ve bir bilim dergisine çok yakışmaktadır.

Türk dili Tıp dili köşesi ise bilimde yol almak isteyen ulusların kendi bilim dillerini oluşturması gerekliliğinden ortaya çıkmıştır. Bu konu geleceğe yetiştirdiğimiz genç kuşakta

“Bilim Toplumu” oluşturmak için çok önemlidir. Dil bağlanırsa bilim ve toplum bağlanır. Özgün kimlikle yaşama hakkımız için bu alanda emek vermemiz mecburidir.

Yazmanın zamanları aşan büyük bir enerji oluşturduğunu gözlemledim. Ülkemize sözlü kültürle birlikte yazılı kültür ve kanalize edilmiş enerji dolu gelecekler diliyorum.

Esen Kalın
Z. Rezan YORGANCIOĞLU