ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Eklem Hareket Kısıtlamasının Normal Deneklerde Performansa Etkileri ve Bunların Omurilik Yaralı Hastalarda Ortez Geliştirmeye Katkıları
Influences of Joint Motion Restriction on the Performance of Normal Subjects and Their Implications on Development of Orthosis for Spinal Cord Injured Individuals
Received Date : 25 Dec 2010
Accepted Date : 26 Jan 2011
Makale Dili: EN - Medline No: 98875
ÖZET
Amaç: Paraplejik hastaların tekrar yürüyebilmesi için farklı tipte ortezler tasarlanmıştır. Ancak hastalar ortezleri giyip çıkarmak konusunda bazı problemler yaşamakta ve yürüme sırasında çok fazla enerji harcamaktadırlar. Bu çalışmada daha önce kullanılan ortezlerin problemlerini çözmek amacıyla yeni bir resiprokal yürüme ortazi (RYO) tasarlandı ve kalça yönelimli ortezle karşılaştırıldı.

Yöntem: Normal deneklerin fonksiyonel performansı farklı kalça eklem konfigürasyonlarında ayakta durma ve yürüme sırasında değerlendirildi ve kalça yönelimli ortezle (KYO) karşılaştırıldı.

Bulgular: Bu araştırmanın sonuçları yeni ortezin performansının KYO'dan daha iyi olabileceğini gösterdi. Ek olarak bu ortezin medial uyluk barı yoktur ve denekler tarafından giyilip çıkarılabilmesi daha kolaydır.

Sonuç: Yeni tasarlanan RYO ile deneklerin yürüme performansları KYO'den daha iyiydi. Paraplejik hastalarda bu yeni ortezi uygunluğunun araştırılması gereklidir. (FTR Bil Der 2010;13:122-31)

ABSTRACT
Objective: Different types of orthoses have been designed for paraplegic subjects in order to enable them to walk again. However, patients experience some problems in donning and doffing the orthosis and expend high energy during walking.

Methods: A new type of Reciprocal Gait Orthosis (RGO) was designed to solve some of the problems of the previous orthoses. The functional performance of normal subjects was evaluated while standing and walking with the new orthosis with different hip joint configurations and was compared with that of the Hip Guidance Orthosis (HGO).

Results: The results of this research study showed that the performance of the new orthosis can be better than that of the HGO orthosis. Moreover, it has no medial thigh bars and it is much easier for the subjects to donn and doff the orthosis independently.

Conclusion: The performance of the subjects in walking with the new design of the RGO orthosis was better than that with the HGO orthosis.(J PMR Sci 2010;13:122-31) Keywords: Spinal cord injury, walking, orthosis