ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


OLGU SUNUMLARI

Ekstrüde Lomber Disk Hernisi Regresyonu: Beş Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Regression of Extruded Lumbar Disc Herniation: Report of Five Cases and Review of the Literature
Received Date : 03 Nov 2015
Accepted Date : 30 Nov 2015
Makale Dili: EN
J PMR Sci 2016;19(3):190-6
ÖZET
Lomber disk hernisi (LDH) hastaların çoğunda prognozu iyi olan ve sık görülen bir durumdur. Başlangıç tedavisi konservatif olup, sürekli aktivite, analjezi ve fizik tedaviyi içermektedir. Herniye disklerin regresyonu servikal radikülopati ve miyelopati, dorsal miyelopati ve lomber radikülopati gibi çeşitli klinik durumlarda ve farklı seviyelerde tarif edilmiştir. Bu çalışmada daha büyük hernilerde gerileme eğiliminin daha fazla olduğu tarif edilmiştir. Özellikle büyük ve ekstrüde lomber disk hernisi olan hastaların tedavisinde konservatif tedavi bir seçenek olarak düşünülebilir. Literatürdeki birçok çalışma ve olgu sunumu, LDH regresyonu olan hastalarda çeşitli fizik tedavi yöntemlerinin kullanıldığını bildirmiştir. Bu makalede, büyük ekstrüde lomber disk hernisi olan beş hasta sunulmuştur. Hernisi olan hastaların her birinin medikal tedavi ve fizik tedavi sonrası disk hernilerindeki gerileme klinik olarak ve manyetik rezonans inceleme ile gösterilmiştir.
ABSTRACT
Lumbar disc herniation (LDH) is a common condition with a good prognosis in the majority of patients. The initial treatment is conservative and includes continued activity, analgesia, and physical therapy. Regression of herniated discs has been described at different levels and with various clinical presentations, including cervical discogenic radiculopathy and myelopathy, thoracic myelopathy, and lumbar radiculopathy. It has been described that larger herniations on the initial scan tend to show greater reduction. Nonoperative treatment can be considered as an option for the management of patients with lumbar disc herniation, especially patients with large and extruded disc herniation. Many studies and case reports in literature have been reported using of various physical therapy modalities in patients with regressed LDH. In this paper, five patients who experienced large extruded lumbar disc herniations are presented. Each of the herniations regressed with medical treatment and physical therapy, as demonstrated by magnetic resonance imaging, with corresponding remission symptoms.