ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


SEREBRAL PALSI

El Osteoartritinde Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Diagnosis and Treatment of Hand Osteoarthritis
Received Date : 25 Jun 2011
Accepted Date : 02 Aug 2011
Makale Dili: TR - Medline No: 100787
ÖZET
El osteoartriti (OA) önemli ölçüde disabiliteye yol açabilen ve oldukça sık görülen bir periferik eklem hastalığıdır. El OA'nın tanı ve tedavisine yönelik birçok çalışma olmasına rağmen bazı konulardaki soru işaretlerini ve kısıtlılıkları gidermek için kılavuza ihtiyaç duyulmaktadır. Biz bu derlemede Avrupa Romatizma Derneği / European League Againt Rheumatism (EULAR) El Osteoartriti Çalışma Grubu tarafından yakın zamanda yayınlanmış olan kanıta dayalı kılavuz ışığında El OA tanı ve tedavisini özetlemeye çalıştık. Bu öneriler arasında klinik bulguları, radyografik bulguları, el OA'nin alt gruplarını, ayırıcı tanılarını, laboratuar bulgularını, risk faktörlerini ve komorbiditeleri içeren 10; el OA'nin tedavisine yönelik olarak da 11 öneri mevcuttur.

Özet olarak, El OA'de tek başına tanı koydurucu tek bir kriter yoktur, birkaç kriterin bir arada değerlendirilmesi El OA tanısı koyma şansını arttırmaktadır. El OA tedavisi başlıkları genel yaklaşımlar, farmakolojik ve non-farmakolojik öneriler ile cerrahiden oluşmaktadır. Tedavide tek boyutlu yaklaşım yerine çok yönlü yaklaşım önerilmektedir. Bununla birlikte, El OA tanı ve tedavisindeki kısıtlılıkları gidermek için daha fazla kanıta dayalı ve iyi planlanmış klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu da belirtmek isteriz. (FTR Bil Der 2011;14 Özel Sayı: 12-8)

ABSTRACT
Hand osteoarthritis (OA) is a common site of peripheral joint disease that may lead considerable disability. Although there are a number of studies conducted to define the diagnosis and treatment of hand OA, there is a need for a guideline for the diagnosis and treatment of hand OA because of limitations and difficulties in certain issues. In this review we aimed to summarize the diagnosis and management of hand OA with respect to the EULAR (European League Againt Rheumatism) evidence based recommendations for the Diagnosis and Management of Hand Osteoarthritis;depending on the report of the EULAR OA Task Force, which have been published recently. There are 10 key propositions for the diagnosis of hand OA involving clinical manifestations, radiographic features, subgroups, differential diagnosis, laboratory tests, risk factors and co-morbidities and 11 propositions for the management of hand OA. In summary, there is no single test to diagnose hand OA;consideration of a composite of features increases the chance of the diagnosis of hand OA. Management topics of hand OA include general considerations, pharmacological and non- pharmacological recommendations and surgery. Instead of one-dimensional approach, a multidimensional approach is recommended for the management. However, there is still need for further evidence-based well-conducted clinical trials,in order to highlight the limited issues concerning the diagnosis and treatment of hand OA. (J PMR Sci 2011;14 Suppl 1: 12-8)