ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

ELEKTRİK TRAVMASI VE ETKİLERİ : OLGU SUNUMU
ELECTRIC INJURY AND EFFECTS : A CASE REPORT
Makale Dili: TR - Medline No: 33170
ÖZET
Günümüzde aydınlatmada kullanılan alternatif elektrik akımı yaygın kullanımı ve dolayısıyla da kazalara yol açabilmesi yönünden önem taşımaktadır. Elektrik akımına maruz kalma sonrasında akımın cinsi, şiddeti, süresi vücudun direnci gibi farklı faktörlere bağlı olarak insan organizmasının hemen hemen tüm sistemlerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Bizim açımızdan özellikle kas-iskelet sistemi komplikasyonları önem taşımaktadır. Olgumuzda elektrik travması sonrasında bilateral humerus (kollum şirurjikum) kırığı meydana gelmiştir. Olayın ilginç olması nedeniyle bu olgunun sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Alternative electric current which is used for illumination is important because of its widespread use and accident risk. After exposure to electric current almost every organ system is affected, with differ severity which depends on factors like current type, exposure duration and body resistance. From our point of view especially musculoskeletal system complications are important. In our case bilateral humerus collum chirurgicum fracture had occurred due to electrical injury. Our aim in this case is to remind the physician about this interesting event.