ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

ELEKTRİK YARALANMASINA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR VE REHABİLİTASYONA ETKİLERİ
COMPLICATIONS OF ELECTRICAL INJURY AND THEIR EFFECTS ON REHABILITATION
Makale Dili: TR - Medline No: 66216
ÖZET
Elektrik yanıkları, tüm dünyada yanıkların büyük bir kısmını oluşturur ve Türkiye'de hala büyük bir halk sağlığı sorunudur. Elektriğe bağlı travma, oluşturduğu hasarın mekanizmasına özel bir patolojiye yol açar. Elektrik yaralanmalarının spektrumu komplike olmamış cilt yanıklarından, ciddi nörolojik hastalıklara kadar geniş bir aralıkta değişir ve bu durumların her biri özel bir tedavi gerektirir. Bu derlemede tıbbi rehabilitasyon bakış açısıyla elektrik yaralanmaları üzerinde durulmuştur.
ABSTRACT
Electrical burns constitute a major component of burn injuries worldwide and continue to be a major public health problem in Turkey. Electricity-induced trauma produces pathology unique to the mechanism of its injury. The spectrum of electrical injuries ranges from uncomplicated skin burns to severe neurological diseases, in which each of those conditions requires particular treatment. This review focuses on the electrical injuries from the viewpoint of rehabilitation medicine.