ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

ENDOKRİN VE PARAKRİN ETKİLERİ İLE D VİTAMİNİ VE METABOLİTLERİ
ENDOCRINE AND PARACRINE EFFECTS OF VITAMIN D AND ITS METABOLITES
Makale Dili: TR - Medline No: 66256
ÖZET
Son yıllarda D vitamini metabolitleri hakkında yayınlanan çalışmaların sayısında artış bulunmaktadır. Endokrinolojik etkilerinin yanı sıra lokal olarak üretilen D vitamini metabolitlerinin anlaşılması güç parakrin metabolik ve immün etkileri incelenmekte ve araştırmalar eklem hastalıklarını da içermektedir. Bu derlemede D vitamini ve formlarının biyokimyasal özelliklerini ve hedef dokulara etkilerini özetleyeceğiz.
ABSTRACT
In recent years, there has been an increase in the number of studies published that focused on the metabolites of vitamin D. Besides the endocrinologic effects, hardly comprehended metabolic and immun effects of locally produced metabolites of vitamin D has been examined and included articular diseases. In this review, we summarized biochemical properties and effects to target tissues of vitamin D and its metabolites.