ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Episakral Lipoma
Episacral Lipoma
Received Date : 11 Jun 2013
Accepted Date : 24 Feb 2014
Makale Dili: TR
ÖZET
Episakral lipoma, başlıca sakroiliak bölgede oluşan küçük, hassas subkutan nodüllerdir. Akut ve kronik bel ağrısının önemli ve tedavi edilebilir bir nedeni olduğu gösterilmiştir. Episakral lipoma torakodorsal fasiadaki bir yırtık ve bunu takiben altta uzanan dorsal yağ tabakasının bir kısmının yırtık aracılığı ile herniasyonu sonucu oluşur. Yaygın bir klinik durumdur ve tanınması kolaydır. Ağrılı nodül varlığı ve anestezik solusyonla enjeksiyon sonrası ağrının kaybolması diyagnostiktir. Subkutan lomber nodüllerin tedavisi ile ilgili randomize kontrollu çalışmalar yoktur. Episakral lipoma tedavisinde lokal anestezik ve steroid solüsyonu ile nodülün enjeksiyonu etkilidir.
ABSTRACT
Episacral lipoma is a small, tender subcutaneous nodule occuring mainly over the sacroiliac region. It has been shown to be a significant and treatable cause of acute and chronic low back pain. Episacral lipoma occurs the result of a tear in the thoracodorsal fascia and the subsequent herniation of a portion of the underlying dorsal fat pad through the tear. This clinical entity common, and its recognition is simple.The presence of a painful nodule, with disappearance of pain after injection with anaesthetic solution, is diagnostic. There have been no randomized, controlled trials of the management of subcutaneous lumbar nodules. Injection of the nodule with local anaesthetic and steroid solution is effective in treating the episacral lipoma.