ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

Etiyolojisi Belirlenememiş Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromlu Olgu Nedeniyle Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromuna Genel Bakış
Overview of Complex Regional Pain Syndrome Because of a Case with Undetermined Etiology of Complex Regional Pain Syndrome
Received Date : 21 Mar 2013
Accepted Date : 23 Dec 2013
Makale Dili: TR
ÖZET
Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (KBAS) fonksiyon kaybına neden olabilen ve bu yüzden yaşam kalitesini etkileyebilen önemli bir sendromdur. Yumuşak doku yaralanmaları, kırık, dislokasyon, immobilizasyon, cerrahi girişimler gibi birçok etiyolojik faktörler bulunmaktadır. KBAS tanı kriterlerinin tümünün semptom ve bulgulara dayananan temel olarak klinik bir tanı olması hekimde klinik tabloya göre tanı koyma zorunluluğuna neden olmaktadır. Etiyolojik nedenin bulunamadığı durumlarda hekimin işi daha da zorlaşmaktadır. Bu sunudaki amacımız da idiopatik KBAS olgularına tanı koymanın güçlüğünü ve erken tanı ve tedaviyle sağlanan iyi prognozun önemini vurgulamaktır.
ABSTRACT
Complex Regional Pain Syndrome is (CRPS) an important syndrome that may cause loss of function and therefore it may impact the quality of life. There are many etiologic factors such as soft tissue injuries, fractures, dislocation, immobilization, surgery. All the symptoms and signs of CRPS diagnostic criteria is a clinical diagnosis leading the physicians to diagnose based on the clinic picture. If there are no etiological factors found, physician's perform gets more difficult. Our aim in this presentation to emphasize the difficulty to have a diagnosis on CRPS cases and the importance of good prognosis that is provided with early diagnosis and treatment.