ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DERLEMELER

Femoroasetabular Sıkışma Sendromu
Femoroacetabular Impingement Syndrome: Review
Received Date : 22 Jan 2016
Accepted Date : 17 Jun 2016
Makale Dili: TR
J PMR Sci 2016;19(3):179-85
ÖZET
Femoroasetabular sıkışma sendromu, proksimal femur ve asetabulumun anormal teması sonucu ortaya çıkan ağrılı kalça eklemi rahatsızlığıdır. Ağrının nedeni, femur baş-boyun bileşkesini ve asetabulumu etkileyen morfolojik anomalilerdir. Tekrarlayıcı ve anormal temas sonucu labrum ve kıkırdak hasarı ve osteoartrite neden olmaktadır. Tedavisinde aktivite kısıtlaması, egzersiz, non steroid antiinflamatuar ilaçlar, eklem içi enjeksiyonlar ve cerrahi uygulanmaktadır.
ABSTRACT
Femoroacetabular impingement syndrome is caused by abnormal contact between the proximal femur and acetabular rim. The reason of this painful situation is morphologic abnormalities affecting the femoral head-neck junction or the acetabulum. Repetitive and abnormal contact results in labrum and cartilage damage and osteoarthritis. Treatment of the disease is activity modification, exercise, nonsteroidal antiinflammatory drugs, intraarticular injections and surgery.