ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


BEL AĞRISI

Fibromiyalji Tedavisinde Fizik Tedavi: Kısa Derleme
Physical Therapy in Treating Fibromyalgia Syndrome: A Brief Review
Received Date : 23 Apr 2011
Accepted Date : 25 May 2011
Makale Dili: EN - Medline No: 99749
ÖZET
Fibromiyalji sendromunun (FM) patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Çok geniş bir yelpazedeki tedavi seçenekleri FM tedavisinde kullanılmaktadır. Tedavi yönetimi konusunda net bir fikir birliği yoktur ve FM nispeten tedaviye dirençli kalır. Şu anda, multidisipliner tedavi FM için en iyi tedavi seçeneği olarak kabul edilir ve fizik tedavi bu yaklaşımda önemli bir role sahiptir. Bu derlemenin amacı FM tedavi yönetimi için fizik tedavi yöntemleri ile ilgili bilimsel kanıt sunmak ve bunların kullanımı için bazı pratik öneriler vermektir. FM li olgular için fizik tedavi modalitelerinin, terapötik egzersizlerin ve masajın tedavi hedefleri fiziksel fonksiyon, genel sağlık, duygusal iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi ve semptomlar üzerinde ve genel iyilik halinde bir kontrol duygusunun sağlanmasıdır. Tüm elektroterapötik uygulamalar bu yöntemlerin hayatı tehdit edici yanlış kullanımlarını ve yan etkilerini önlemek için eğitimli bir fizyoterapist tarafından yapılmalıdır. Sonuç olarak, şu ana kadarki literatür bu fizik tedavi uygulamalarının FM için çeşitli derecelerde etkili olduğunu tespit etmiştir. Şu an için, aerobik egzersizle veya diğer egzersiz programları ve masajla birlikte uygulanan seçilmiş elektroterapötik ajan veya hidroterapi endikedir. Şu an için, literatür ışığında, güncel kullanımda olan fizik tedavi ajanlarından hiçbirinin FM tedavisinde kullanımı reddedilemez. (FTR Bil Der 2011;14:28-32)
ABSTRACT
The pathophysiology of fibromyalgia syndrome (FM) is poorly understood. A wide variety of interventions are used in the management of FM. There is, however, no clear consensus on the management of choice and FM remains relatively refractory to treatment. Currently, multidisciplinary treatment is considered to be the best therapeutic option for FM and physical therapy has an important role in this approach. The objective of this review is to present the scientific evidence relating to physical therapy methods for the management of FM and give some practical advice for their use. The goals of physical therapy modalities, therapeutic exercises and massage for subjects with FM are to improve or maintain physical function, general fitness, emotional well being, overall health and symptoms, and provide them with a feeling of control over their well being. Therapeutic modalities should be individualised for FM patients based on target symptoms and impairment in functioning. All electrotherapeutic interventions should be performed by a trained physiotherapist to avoid life threatening misusage and side effects of these modalities. In conclusion, the literature to date has assessed the effect of a range of physical therapeutic interventions on various outcomes for FM. At present, use of selected electrotherapeutic intervention or hydrotherapy with aerobic exercises or other exercises programs and massage are indicated. At this time, in the light of literature, none of the currently used physical therapy agents can be refuted in the treatment of FM. (J PMR Sci 2011;14:28-32)