ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

Fibromiyalji ve İlişkili Olduğu Semptomlar Üzerine Essitalopram Tedavisine Eklenen Akupunktur Tedavisinin Etkinliği
A Randomized Controlled Trial of Acupuncture Added to Escitalopram Treatment for Fibromyalgia and Related Conditions
Received Date : 29 Jun 2010
Accepted Date : 04 Oct 2010
Makale Dili: EN - Medline No: 94516
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, essitaloprama eklenen akupunktur tedavisinin, fibromiyalji ve ilişkili olduğu durumların tedavisinde makul bir tedavi metodu olup olmadığını, yalnızca essitalopram ile karşılaştırarak değerlendirmek idi.

Yöntemler: Bu tek kör çalışmada, ACR tanı kriterlerine göre Fibromiyalji tanısı alan kadın hastalar 2 gruba randomize olarak ayrıldılar. 1-) Birinci gruba, Esssitalopram 10 mg/gün ile birlikte, fibromyalji akupunktur noktalarına gümüş iğneler, haftada 1 kez, 16 hafta süre ile yerleştirildi (n=42). 2-) İkinci gruba yalnızca essitalopram 10 mg/gün dozda, 16 hafta kullanıldı (n=41). Çalışma parametrelerini değerlendirmek için, ağrı VAS ile, depresyon ve anksiyete, Beck depresyon ve anksiyete ölçeği ile, uyku bozuklukları Pittsburgh uyku kalitesi indexi ile, yorgunluk yorgunluk şiddeti skalası (FSS) ile, sabah tutukluğu süresi, ve hassas nokta sayısı değerlendirildi. Tüm çalışma parametrelerini çalışma grup randomizasyonuna kör bir araştırmacı çalışma öncesi, çalışmadan hemen sonra ve çalışma bittikten 1 ay sonra değerlendirdi.

Bulgular: Her iki grupta, ağrıda istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma görüldü (p<0,05). Ayrıca her iki grupta depresyon, anksiyete, yorgunluk şiddeti, uyku kalitesi ve tutuklukta gelişme ve hassas nokta sayısında azalma, istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, akupunktur+essitalopram grubunda, hassas nokta sayısında daha fazla azalma dışında tüm çalışma parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi.

Sonuç: Fibromiyaljide, essitaloprama eklenen akupunktur tedavisi, hassas nokta sayısında daha fazla azalma dışında, fibromiyalji ile ilişkili diğer semptomlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmamaktadır. (FTR Bil Der 2010;13:93-8)

ABSTRACT
Objective: The aim of this study was to investigate whether addition of acupuncture to escilatopram was a reasonable method in treating fibromyalgia and related conditions when compared to escitalopram only.

Methods: In this single blinded trial, female patients diagnosed with fibromyalgia according to ACR criteria were randomized into two groups. 1-) To the first group, together with Escitalopram 10 mg/daily, silver needles placed in fibromyalgia acupuncture sites once a week for 16 weeks (n=42). 2-) To the second group, Escitalopram was used only at a dose of 10 mg/daily for 16 weeks (n=41). For assessing the study parameters, pain was assessed by VAS-visual analog scale, depression and anxiety by Beck depression and anxiety scales, sleep disorders by Pittsburgh sleep quality index, fatigue by fatigue severity scale (FSS), duration of morning stiffness (minutes) and count of tender points. A blinded assessor to the group randomization evaluated all study parameter scales before, just after and 1 month after the study.

Results: In both groups, statistically significant decrease in pain was seen ( p<0.05). Also, improvement in depression, anxiety, fatigue severity, sleep quality, stiffness and decrease in the count of tender points were statistically significant in both groups (p<0.05). No statistically significant differences were assessed in all study parameters in comparison of the groups (p>0.05), except much more decreased tender point count (p<0.05) in the acupuncture+escitalopram group.

Conclusion: Addition of acupuncture to escitalopram in fibromyalgia is generated no significant difference in fibromyalgia related symptoms except much more decreased tender point count (J PMR Sci 2010;13:93-8)