ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


DIĞER

FİBROMYALJİ SENDROMU İNSİDANSI BEHÇET HASTALIĞI OLANLARDA YÜKSEK MİDİR VE HASTALIK AKTİVİTESİ İLE İLIŞKİLİ MİDİR?
IS THE INCIDENCE OF FIBROMYALGIA SYNDROME HIGHER IN THE PATIENTS WITH BEHÇET DISEASE AND IS RELATED TO DISEASE ACTIVITY OF BEHÇET DISEASE?
Received Date : 17 Feb 2009
Accepted Date : 16 Sep 2009
Makale Dili: EN - Medline No: 86258
ÖZET
Amaç: Behçet hastalığında (BH) fibromyalji sendromunun (FS) sıklığını ve BH hastalık aktivite skoru ile FS arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

Metod: Çalışmada; 1. BS olan hasta grubu (BS grubu),2. Ankilozan spondilit (AS) ve romatoid artrit (RA) olan hasta grubu (romatoloji grubu)ve 3. Sağlıklı normal hasta grubu (kontrol grubu) olmak üzere üç grup vardı. Romatoloji grubu AS ve RA olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. Tüm hastalar FS varlığı açısından değerlendirildi. BS hastalarının hastalık süresi, hastalık aktivite skorlaması ve laboratuvar parametreleri kaydedildi.

Bulgular: BS grubunda FS görülme sıklığı %14.5 idi. BS grubunda FS görülme sıklığı kontrol, RA ve AS alt grubundan istatistiksel olarak farklı bulunmadı (p>0.05). FS varlığı ile BS hastalık aktivite skoru ve laboratuvar parametreleri arasında korelasyon bulunmadı (p>0.05)

Sonuç: FS, BS ile beraber görünsede bu beraberliğin frekansı çok yüksek değildir.

ABSTRACT
Aim: We aimed to investigate the frequency of fibromyalgia syndrome (FS) in the patients with Behcet disease (BD) and aimed to investigate if there was an associated with Behçet Disease (BD) and the disease activity score of BD or not.

Methods: Patients were divided into 3 groups: 1. subjects with BD (BD group), 2. subjects with rheumatologic disorders including ankylosing spondylitis (AS) and rheumatoid arthritis (RA) (rheumatology group) and 3. The healthy normal controls [HNC]. The rheumatology group divided into two RA and AS subgroups. All the patients were examined for FS. The disease duration, score of disease activity, laboratory parameters of the BD patients were recorded.

Results: The frequency of FS was 14.5% in the BD group. The presence of FS in BD group was not significantly higher than HNC. There was no correlation between the presence of FS, BD disease activity score and laboratory parameters of BD (p>0.05).

Conclusion: FS should be seen together with BD but the presence of FS was not related with BH disease activity.