ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


ORIJINAL ARAŞTIRMA

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimlerine Yönelik Tıbbi Uygulama Hatası İddiaları
Medical Malpractice Claims Against Physical Therapy and Rehabilitation Physicians
Received Date : 10 Jan 2022
Accepted Date : 30 May 2022
Available Online : 13 Jun 2022
Doi: 10.31609/jpmrs.2022-88094 - Makale Dili: EN
J PMR Sci. 2022;25(3):293-8
ÖZET
Amaç: Hekimler, malpraktis davalarının neden olduğu stresten güçlü bir şekilde etkilenmektedir. Bu çalışmada, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerinin tıbbi uygulama hata iddiası olan vakalar hakkında farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: 01.01.2010- 31.12.2015 tarihleri arasında Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu rapor arşivlerinden fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerinin suçlandığı tıbbi uygulama hatası iddiaları olan olgular retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Bu çalışmaya 22 olgu dâhil edildi: 11 (%50) olgu erkek, 11 (%50) olgu kadındı. Yaş ortalaması 48,86±22,9 (minimum: 16, maksimum: 85) olup, olguların %40,9’u 60 yaş ve üzerindeydi. Şikâyete konu olay en sık devlet hastanesinde (n=7, %31,8) ve özel hastanede (n=6, %27,3) meydana geldi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerinin 1/4’ü (%27,3) konsültan hekim olarak müdahale etmiştir. Yirmi beş hekim (5 asistan, 18 uzman, 1 yardımcı doçent ve 1 profesör) malpraktis iddiasıyla suçlandı. En sık tanı “lomber disk herniasyonu” (n=5, %22,7) idi ve bunu parapleji (n=3, %13,6) izledi. Yirmi bir olguda tıbbi uygulama hatası tespit edilmezken, sadece 1 olguda kurul tarafından malpraktis teyit edildi. Sonuç: Bu çalışmada fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerinin %95,5’i haksız sebeplerle suçlanmıştır. Yeni malpraktis yasasının bir an önce düzenlenmesi gerekmektedir. Yeni yasa çıkana kadar hekimlerin tıbbi uygulama hata iddiası olan olguları iyi analiz etmesi ve bu iddiaları engellemeye yönelik stratejiler geliştirmesi gereklidir.
ABSTRACT
Objective: Physicians have been strongly affected by the stress caused by malpractice lawsuits. This study aims to increase the awareness of physical therapy and rehabilitation physicians about cases with alleged medical malpractice. Material and Methods: Allegations of medical malpractice against physical therapy and rehabilitation physicians were examined retrospectively from the report archives of the First Specialization Board of Council of Forensic Medicine between 01.01.2010 and 31.12.2015. Results: This study included 22 cases: 11 cases (50%) were male, 11 were (50%) female. The mean age was 48.86±22.9 (minimum: 16, maximum: 85), and 40.9% of the cases were 60 years or older. The event that was the subject of the complaint occurred most frequently in the state hospital (n=7, 31.8%) and the private hospital (n=6, 27.3%). One-fourth of the physical therapy and rehabilitation physicians (27.3%) intervened as consultant physicians. Twenty-five physicians (5 residents, 18 specialists, 1 assistant professor, and 1 professor) were charged with malpractice allegations. The most frequent diagnosis was “lumbar disc herniation” (n=5, 22.7%), followed by paraplegia (n=3, 13.6%). While medical malpractice was not found in 21 cases, it was confirmed in only 1 case by the Board. Conclusion: In this study, 95.5% of the physical therapy and rehabilitation physicians were accused of unfair reasons. The new malpractice law needs to be regulated as soon as possible. Until the new law is passed, physicians should analyze the cases with claims of medical malpractice and develop strategies and approaches to prevent these claims.
REFERENCES
 1. Waxman DA, Greenberg MD, Ridgely MS, et al. The effect of malpractice reform on emergency department care. N Engl J Med. 2014;371:1518-25. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Mello MM, Frakes MD, Blumenkranz E, et al. Malpractice liability and health care quality: a review. JAMA. 2020;323:352-66. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Traina F. Medical malpractice: the experience in Italy. Clin Orthop Relat Res. 2009;467:434-42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Wu KH, Cheng SY, Yen YL, et al. An analysis of causative factors in closed criminal medical malpractice cases of the Taiwan Supreme Court: 2000-2014. Leg Med (Tokyo). 2016;23:71-6. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Fellechner BL, Findley TW. Malpractice in physical medicine and rehabilitation. A review and analysis of existing data. Am J Phys Med Rehabil. 1991;70:124-8. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Chen JJ. The state of physical medicine and rehabilitation in Iowa: 2000-2005. Iowa Orthop J. 2006;26:96-101. [PubMed]  [PMC] 
 7. Watari T, Tokuda Y, Mitsuhashi S, et al. Factors and impact of physicians' diagnostic errors in malpractice claims in Japan. PLoS One. 2020;15:e0237145. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Li H, Wu X, Sun T, et al. Claims, liabilities, injures and compensation payments of medical malpractice litigation cases in China from 1998 to 2011. BMC Health Serv Res. 2014;14:390. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Jena AB, Seabury S, Lakdawalla D, et al. Malpractice risk according to physician specialty. N Engl J Med. 2011;365:629-36. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Can Öİ, Özkara E, Can M. [Medical malpractice verdicts of High Court in Turkey]. DEÜ Tıp Fakültesi Derg. 2011;25:69-76. [Link] 
 11. Titus LJ, Reisch LM, Tosteson ANA, et al. Malpractice concerns, defensive medicine, and the histopathology diagnosis of melanocytic skin lesions. Am J Clin Pathol. 2018;150:338-45. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Shanafelt TD, Balch CM, Bechamps GJ, et al. Burnout and career satisfaction among American surgeons. Ann Surg. 2009;250:463-71. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Fileni A, Magnavita N, Mammi F, et al. Malpractice stress syndrome in radiologists and radiotherapists: perceived causes and consequences. Radiol Med. 2007;112:1069-84. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Reisch LM, Flores MJ, Radick AC, et al. Malpractice and patient safety concerns. Am J Clin Pathol. 2020;154:700-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Ausman JI. Medico-legal aspects of neurosurgical practice. Surg Neurol. 2003;59:345-7. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Üzün İ, Özdemir E, Esen Melez İ ve ark. [Evaluation of medical malpractice in emergency and elective general surgery cases resulting in death]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016;22:365-73. [PubMed] 
 17. Tümer AR, Dener C. Evaluation of surgical malpractice in Turkey. Leg Med (Tokyo). 2006;8:11-5. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Özkaya N, Yılmaz R, Özkaya H, et al. Evaluation of cases aged 0-18 years referred to the Council of Forensic Medicine with the claim of medical malpractice. Turk Arch Pediatr. 2011;46:151-8. [Crossref] 
 19. Ozdemir MH, Ergönen TA, Can IO. Medical malpractice claims involving children. Forensic Sci Int. 2009;191:80-5. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Çom U, Üzün İ, Gümüş B. [Evaluation of obstetrics and gynecology medical malpractice claims resulting to death]. J Contemp Med. 2020;10:567-72. [Crossref] 
 21. Hösükler E, Üzün İ, Melez İE, et al. Medical malpractice in Turkey: pediatric cases resulting in death. Turk Arch Pediatr. 2021;56:631-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Arslan S, Berk S, Bulut G ve ark. [Evaluation of bedside pulmonary consultations in a university hospital]. Cumhur Med J. 2010;32:199-204. [Link] 
 23. Üzün İ, Hösükler E, Hösükler B. Ölümle sonuçlanan göğüs hastalıkları olgularında tıbbi uygulama hatasının değerlendirilmesi. Ünver Y, Hancı Hİ, editörler. V. Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2020. p.83-95.
 24. Yue L, Sun MS, Mu GZ, et al. Spine-related malpractice claims in China: a 2-year national analysis. Global Spine J. 2021:21925682211041048. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Swift M. Physical Medicine and Rehabilitation Malpractice Claims: Lessons Learned. TDC Group 2020. [Link] 
 26. Working ZM, El Naga AN, Slocum J, et al. Increased litigation burden among tibia, pelvis, and spine fractures: An analysis of 756 fracture-related malpractice cases. OTA Int. 2019;2:e025. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Rothschild JM, Federico FA, Gandhi TK, et al. Analysis of medication-related malpractice claims: causes, preventability, and costs. Arch Intern Med. 2002;162:2414-20. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Jena AB, Chandra A, Lakdawalla D, et al. Outcomes of medical malpractice litigation against US physicians. Arch Intern Med. 2012;172:892-4. [Crossref]  [PubMed]