ISSN: 1309 - 3843 E-ISSN: 1307 - 7384
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BİLİMLERİ DERGİSİ
www.jpmrs.com
Kayıtlı İndexler


AMPUTASYON

FUNCTIONAL ELECTRICAL THERAPY (FET) FOR PROMOTION OF MOTOR RECOVERY IN A PATIENT WITH ACUTE STROKE: CASE REPORT
FUNCTIONAL ELECTRICAL THERAPY (FET) FOR PROMOTION OF MOTOR RECOVERY IN A PATIENT WITH ACUTE STROKE: CASE REPORT
Makale Dili: EN - Medline No: 76976
ÖZET
Amaç: Akut inmeli bir hastada Fonksiyonel Elektrik Tedavisinin etkinliğini belirlemek.

Olgu tanımı: Sol serebral beyaz cevherde enfarkti ve akut hafif sol hemiparezisi olan 73 yaşında sağ elini kullanan bir bayan. Tedavide alışılmış fizyoterapiye ek olarak günde 30 dakika, haftada 5 kez, iki hafta boyunca (toplam 5 saat) FET uygulandı. Sonuç değerlendirimi: Modifiye Ashwort Skalası (MAS), Üst Ekstremite Fonksiyon Testi (UEFT), Motor Aktivite Logu (MAL), Brunnstrom 6’lı Skalası, Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FIM).

Tartışma: Hasta UEFT de alışılmışın üzerinde, MAL skorunda belirgin bir gelişme gösterdi. Elektirik stimulasyonu sadece distal kaslara uygulanmış olmasına karşın proksimal kasların aktif hareket açıklığı arttı. İki haftalık FET tedavisi akut inmeli hastalarda fonksiyonu geliştirmede etkili olarak etkilenen kolun da kullanımını arttırmış olabilir.

Sonuç: Fonksiyonel Elektrik Tedavisi afferent inputları arttırarak eş zamanlı korunmuş istemli ve dış yardım ile etkin bir beyin eğitimi sonucu üst kol fonksiyonelliğini arttırır.

ABSTRACT
Background and Purpose: To determine the efficacy of a Functional Electrical Therapy (FET) protocol administered to a patient with acute stroke.

Case description: A 73-year-old right handed women who had infarct in deep white cerebral mass from left side with acute mild hemiparesis. Intervention included thirty minutes of FET 5 times a week for 2 weeks (5 hours in total ) in addition to conventional physiotherapy. Outcome Measures: The Modified Ashworth Scale (MAS), the Upper Extremity Function Test (UEFT), Motor Activity Log (MAL), the Brunnstrom μs 6 stages, the Functional Independence Measure (FIM).

Discussion: The patient exhibited extraordinary improvement on the UEFT, and substantial increase in MAL scores. Her active range of motion (ROM) of proximal muscles increased, although electrical stimulation was applied to distal muscles only. 2-weeks of FET may be efficacious for improving function and use of the affected arms of acute stroke patients.

Outline: Functional Electrical Therapy for effective brain training with instantaneous upper arm functionality as a result of maximized afferent input from simultaneous preserved volitional and external assistance by FES.